*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 106 ile 120 arası (toplam 162)
 • Yazar
  Yazılar
 • #32228
  1680
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm 10:
  Kömür yakıldığında havaya karbondioksit karbonmonoksit gibi zehirli gazlar verir. Kalıntı olarak kül bırakır. Kömür türlerine göre yanma sonrası oluşan kalıntılar ve bu kalıntı miktarları değişir.

  #32235
  Hiranur Ertem
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 18
  SESİN SÜRATİ
  Ses Hangi Cisimlerde Daha Hızlı Yayılır?
  Katı>Sıvı>Gaz
  NOT:Sıcaklık arttıkça sesin sürati de artar.
  Ses Boşlukta Yayılır Mı?
  Hayır yayılmaz.Çünkü sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir.
  IŞIK VE SESİN SÜRATİ
  Şimşek ve yıldırım esnasında oluşan patlamaya benzer yüksek sese gök gürültüsü denir.Şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız.Aynı mesafeyi daha süratli olan daha kısa zamanda alır.Bu yüzden ışığın süratinin sesin süratinden çok fazla olduğunu söyleyebiliriz.Ses,hava ortamında yaklaşık olarak 1 saniyede 34p metre yol alırken ışık ise 300.000 kilometre yol alır.
  SES ENERJİSİ
  Sağlık alanında ses enerjisinden çeşitli uygulamalarda faydalanılmaktadır.Ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması bu uygulamalara örnek gösterilebilir.

  • Bu yanıt 2 yıl 3 ay önce önce Hiranur Ertem tarafından değiştirildi.
  #32239
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 9
  Ses Enerjisi
  Ses bir enerjidir.Dinamit patlatarak düşürülen çığlar,opera sanatçılarının kırdıkları bardaklar buna örnektir.

  #32240
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 9
  Sağlık alanında kullanılan ses dalgaları ile böbrek taşları kırılır.

  #32248
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 12:
  SES:
  Ses maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji çeşididir.Ses durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne yayılır. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır. Böylece ses yayılmış olur. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir. Maddenin olmadığı ortamlarda sesi iletecek olmadığı için ses iletilemez.
  SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI:
  Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı, sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır. Bu durum sesin iletilme hızını da etkiler. Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir. Aynı ses , bazı ortamlarda çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda çok kısa mesafelere iletilir. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.
  ESRA DEMİR

  • Bu yanıt 2 yıl 3 ay önce önce 1673 tarafından değiştirildi.
  #32253
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 13:
  SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI:
  Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı , sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır. Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır. Bu durum sesin iletilme hızını da etkiler. Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir. Aynı ses , bazı ortamlarda çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda çok kısa mesafelere iletilir. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.
  SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASINA ÖRNEKLER:
  İki misketi önce havada , sonra su dolu bir havuzda , en son masanın üzerinde birbirine vurarak çıkan sesi dinlediğimizde ses en iyi masa üzerinde duyulacaktır.Masa katı bir maddedir ve katılarda sesin yayılma hızı da daha fazladır.
  Sesin yayılma hızı;
  katı> sıvı> gaz
  ESRA DEMİR

  #32258
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme “denetleyici ve düzenleyici sistem” denir. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri kısaca şunlardır:
  1)Vücudun uyumlu bir şekilde çalışması
  2) Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek
  3)Duyu organlarını yönetmek
  4)Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak
  5)Organlar ve beyin arasındaki bilgi iletimini yapmak vs.

  #32259
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9(Devamı)
  Denetleyici ve düzenleyici sistemler ikiye ayrılır:
  Sinir sistemi:Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
  Merkezi sinir sistemi: Beyin ve omurilikten, beyin beyincik ve omurilik soğanından oluşur.
  Çevresel sinir sistemi: Çok sayıda sinir hücresinden oluşur.

  #32260
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9 (DEVAMI)
  Gelin merkezi sinir sistemini beraber tanıyalım:
  “Nöron” adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler; başımızdan ayak uçlarımıza kadar tüm vücudumuza yayılır.

  Beyin:Kafatası içinde iki yarım küreden oluşan,ceviz içine benzeyen, beyazımtırak renkli yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan bir organımızdır. Beynimizin görevleri kısaca şunlardır:
  1)Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir.
  2)İstemli hareketlerimizi gerçekleştirmemizi sağlar.
  3)Öğrenme,hafıza ve yönetim merkezidir.
  4)Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar.

  #32261
  yasemin eda
  Katılımcı

  Sesin Soğurulması
  Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine,ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğurulması denir.Boşluklu,gözenekli ve yumuşak maddeler sesi iyi soğurur.♥
  Ses Yalıtımı
  Gürültü:Hoşa gitmeyen,istenmeyen,rahatsız edici ses.
  Gürültünün insan üzerindeki etkileri dörde ayrılır
  1.FİZİKSEL ETKİLERİ:Geçici veya sürekli işitme bozukluklarıdır🔇
  2.FİZYOLOJİK ETKİLERİ:Kan basıncının artması,dolaşım bozuklukları,solunumda hızlanma,kalp atışlarında yavaşlama veya hızlanma ile ani refleksler olarak sayılabilir❤️
  3.PSİKOLOJİK ETKİLERİ:Sinir bozukluğu,korku,rahatsızlık,tedirginlik,yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama olarak sıralanabilir.Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilmektedir.
  4.PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ:Gürültünün iş verimini azaltması,konsantrasyon bozukluğu ve işitilen seslerin anlaşılamaması gibi etkilerdir.♥
  AKUSTİK:Sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.♥
  YASEMİN EDA ATASEVER

  • Bu yanıt 2 yıl 3 ay önce önce yasemin eda tarafından değiştirildi.
  #32264
  yasemin eda
  Katılımcı

  6..🧠DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER🧠
  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme “denetleyici ve düzenleyici sistem” denir.Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri şunlardır;
  🧠Vücudun uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
  🧠Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek.
  🧠Duyu organlarını yönetmek.
  🧠Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak.
  🧠Duygu,düşünce ve hafızayı oluşturmak.
  🧠Kan basıncı,uyku,vücut sıcaklığı gibi yaşamsal olayları yönetmek.
  🧠Organlar ve beyin arasında bilgi iletimi sağlamak.
  🧠Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek.♥
  YASEMİN EDA ATASEVER

  #32265
  yasemin eda
  Katılımcı

  DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

  SİNİR SİSTEMİ
  ↙ ↘
  MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ÇEVRESEL S. SİSTEMİ
  ↙ ↘
  BEYİN OMURİLİK

  BEYİNCİK

  OMURİLİK SOĞANI

  ♥YASEMİN EDA ATASEVER♥

  • Bu yanıt 2 yıl 3 ay önce önce yasemin eda tarafından değiştirildi.
  #32267
  yasemin eda
  Katılımcı

  İÇ SALGI BEZLERİ

  HİPOFİZ

  TİROİT

  PANKREAS

  BÖBREK ÜSTÜ BEZİ

  EŞEYSEL BEZLER:TESTİS

  YUMURTALIK

  #32268
  yasemin eda
  Katılımcı

  SİNİR SİSTEMİ

  Merkezi Sinir Sistemi:Nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler gözler,dudaklar,dişler,parmak uçları dahil olamak üzere vücudumuzun her yerine yayılır.

  🧠Beyin🧠: Kafatası içerisinde iki yarım küreden oluşan, dış yüzeyi girintili çıkıntılı, beyazımtırak renkli,
  yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan organdır.Vücudun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezi olan beynimizin birçok görevi bulunmaktadır.Bu görevler aşağıda sıralanmıştır;
  • Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.
  • Konuşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
  • Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
  • Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar.
  • Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları düzenler.♥
  YASEMİN EDA ATASEVER

  #32269
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 14:
  SESİN SÜRATİ:
  Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Taneciklerin uzaklığı katılarda birbirine en yakın , gazlarda ise en uzaktır. Tanecikler arasındaki mesafeye bağlı olarak titreşim hareketini en iyi katılar, sonra sıvılar en yavaş da gazlar iletir. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar. çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği de artar. Böylece ses madde içinde daha süratli yayılır.
  SES BOŞLUKTA YAYILIR MI?
  Sesin dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları sadece katı, sıvı ve gaz gibi maddesel ortamlarda yayılabilir. Boşlukta ise madde tanecikleri olmadığı için ses kaynağının titreşim sonucu yaydığı titreşim hareketi taşınamaz ve ses boşlukta yayılamaz.
  ESRA DEMİR

15 yazı görüntüleniyor - 106 ile 120 arası (toplam 162)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.