Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31531
Alper Efe KARADAĞ
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM
9
Sesin Yayılması:
Ses, maddenin titreşimi ile oluşan bir enerji türüdür. Ses, durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne yayılır. Sesi madde tanecikleri birbirine aktarır böylece ses yayılmış olur. Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Maddenin bulunmadığı ortamda sesi iletecek madde taneciği bulunmadığı için ses yayılmaz.
Sesin Farklı Ortamlarda Yayılması:
Ses farklı ortamlarda farklı yayılır. Ses en iyi katılarda sonra sıvılarda en kötü gazlarda yayılır. Sesin yayılma hızı tanecikler arası mesafeye bağlıdır.
SCIENCE DIARY 9 FINISHES!!!