Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31545

FEN GÜNLÜĞÜM 7
Yandığı zaman enerji veren maddelere YAKIT denir.Yakıtlar;evlerde ısınmayı otobüslerin çalışmasını
elektrik üretilmesini uçakların uçmasını ve daha birçok olayın gerçekleşmesini sağlar.
Yakıtlar fiziksel hallerine göre katı,sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılır.

KATI YAKITLAR
Kömür çeşitleri,odun,çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıta örnektir.
kömür günümüzde en yaygın kullanılan fosil yakıttır.Antrasit turba,taş kömürü,ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.
kömür yakıldığında havaya korbondioksit,karbonmonoksit gibi zehirli gazlar verir.Kömür fosil yakıt olduğu için rezervleri kısıtlıdır.
ODUN
Biyokütle yakıt olarak kullanılan odun;yaşlanmış,kurumuş,budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur.
PELET YAKIT
Atık orman ürünleri,kurutulmuş meyve kabukları ve çekirdekleri gibi bitkisel kütlelerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil vermesiyle oluşur.