Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31603

FEN GÜNLÜĞÜM 8

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
Kullanıldığı zaman tükenen,tekrar oluşması uzun zaman alan yakıtlardır.Fosil yakıtlar ve uranyum gibi nükleer enerji kaynakları,yenilenemez enerji kaynağıdır.Fosil yakıtlar kömür,doğal gaz ve petrol.Fosil yakıtlar hava su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.fosil yakıtların rezervleri sınırlıdır.Ülkemizde fosil yakıtların çok büyük bir bölümü ithal edilmektedir.