Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *7B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31777
2140
Katılımcı

Fen günlüğüm 3

Karışımların ayrılması

Karışımlar fiziksel yöntemlerle oluşur ve basit fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan maddelere ayrılabilir.Karışımlar ayrılırken oluşturan maddelerin türüne,fiziksel haline ve karışımın çeşidine göre farklı yöntemler kullanılır.

Karışımları ayırma yöntemleri

1:Buharlaştırma=Katı-sıvı çözeltilerinin ayrılmasında kullanılan yöntemdir.Bu yöntemde çözelti ısıtılır,çözücü madde buharlaştırılarak karışımdan ayrılır.Kapta sadece ćözünen madde (katı madde) kalır.

2:Yoğunluk Farkı=Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir.Yoğunlukları farklı maddelerden oluşan karışımlar yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılabilir.

3:Damıtma=Kaynama noktası farklı ve birbiri içinde çözünen sıvı-sıvı çözeltilerinin ayrılmasında bu yöntem kullanılır.Karışımın içerisindeki maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılarakbirbirinden ayrılmasına damıtma denir.Ayrıca karışımlar eleme,süzme,dinlendirme,mıknatısla ayırma gibi yöntemlerle de ayrılabilir.