Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31789
1676
Katılımcı

Fen Günlüğüm 8
-Yandığı zaman enerji veren maddelere yakıt denir.Yakıtlar ısı ya da ışık elde etmek için araç ya da makineleri çalıştırma için kullanılmaktadır.
Katı Yakıtlar:Kömür çeşitleri,ödün çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir.Kömür, günümüzde en yaygın kullanılan fosil yakıttır.Antrasit,turba,taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.
Odun:Biyokütle yakıt olarak kullanılan odun;yaşlanmış,kurumuş,budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur.
Pelet Yakıt:Pelet yakıt;atık,orman ürünleri,kurutulmuş meyve kabukları ve çekirdekleri gibi bitkisel kütlelerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil verilmesiyle oluşur.Atık,kalıntı ürünler değerlendirildiğinden diğer katı yakıt türlerine göre daha çevreci ve ekonomiktir.