Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31862
1688
Katılımcı

Yaklaşmakta olan bir trenin se-
sini hava ortamında duymadan
önce raylardaki titreşimden his-
sedebiliriz. Bu durumun sebebi
sesin gazlara göre katılarda daha
hızlı yayılmasıdır. Ses enerjisini
madde tanecikleri birbirine akta-
rır. Taneciklerin katılarda birbirine
en yakın, gazlarda ise en uzak
olduğunu öğrenmiştik. Tanecikler
arasındaki mesafeye bağlı olarak
titreşim hareketini en iyi katılar,
sonra sıvılar ve en yavaş da gaz-
lar iletir.