Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *7B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31874
2156
Katılımcı

KARIŞIMLAR

-Maddeler saf maddeler ve karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir.
-Karışımlar birden fazla element yada bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşur.
-Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
-Karışımların sembol ya da formülleri yoktur.
-Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
Hava,salata,toprak farklı maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan karışımlardır.

Karışımlar görünümlerine göre homojen heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.
Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışım denir.Bu karışımlar dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünür.Homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılır.Deniz suyu,şekerli su,tuzlu su,parfüm gibi karışımlar homojen(çözelti) ye örnektir.

Maddenin, başka bir çözücü içinde gözle görülmeyecek kadar küçük tanecikleri ayrılmasına çözünme denir.Örneğin tuzlu su çözeltisinde su çözücü,tuz ise çözünendir.

Ömer POLAT