BEŞİKTEN MEZARA EĞİTEK🌺🌿🌳🦋🐝🦜🐣

Kıymetli öğrenciler Web sayfasında üstte yer alan Fen Clup sekmesinden Beşikten mezara eğitek forum ortamına giriş yapabilirsiniz. Paylaşımlarınız için kullanıcı adı ve şifrelerinizle giriş yapmanız gerektiğini unutmayınız.

İyi çalışmalar..

52 thoughts on “BEŞİKTEN MEZARA EĞİTEK🌺🌿🌳🦋🐝🦜🐣”

 1. Merhaba Hocam,ben Fatma Özdemir.Fen günlüğüm 8 in bir kısmını yazabildim,devamını yazmama site izin vermedi.Sıkıntı olur mu?

 2. Fen Günlüğüm 8:
  Yansıtıcı yüzeye belli bir açıyla çarpan bir ışın,yönünü değiştirerek geldiği ortama geri döner.Işık kaynağından çıkarak yansıtıcı yüzeye ulaşan ışına gelen ışın denir.Yansıtıcı yüzeye çarptıktan sonra yönünü değiştirerek geldiği ortam

 3. Merhaba Hocam ben 5-A sınıfından Fatma ÖZDEMİR
  Fen Günlüğüm 7 :
  Saydam Madde: Işığı geçiren maddelere saydam madde denir.Saydam maddelerin arkasındaki cisimler net bir şekilde görülür.Pencere,gözlük camı,şeffaf poşet ve hava saydam maddelere örnektir.
  Yarı Saydam Madde:Işığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde denir.Yarı saydam maddelerin arasındaki cisimler net değil bulanık görülür.Buzlu cam,tül perde,yağlı kağıt ve sis yarı saydam maddelere örnektir.
  Saydam Olmayan (Opak) Madde:Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir.Opak maddelerin arkasındaki cisimler görülmez.
  Mukavva,tahta,metal levhalar,toprak ve duvar opak maddelere örnektir.

 4. Soluk alma sırasında alınan havanın ısıtılması temizlenmesi ve nemlendirilmesi burun tarafından sağlanır
  Dilimizin yüzeyinde yediğimiz besinlerin tatlarını algılamaya yarayan çok sayıda tat alma tomurcukları bulunur
  Dilimizin tüm yüzeyi her türlü tadı algılayabilir . Ancak bazı tatları algılayan tat tomurcukları dilin belli bölgelerinde daha yoğun bulunmaktadır.
  Tat Alma Olayı : Ağza alınan besin maddelerinin tatlarının algılanabilmesi için bu besin maddelerinin tükürük sıvısı ya da su içinde çözünmesi gereklidir .
  Deri: Vücudumuzu tamamen kaplayan derimiz , en büyük duyu organımızdır . Cisimlerin sıcaklığını , soğukluğunu , sertliğini , yumuşaklığını derimizde bulunan milyonlarca duyu almacı sayesinde algılayabiliriz
  Miyop : Miyop göz kusuruna sahip bireyler yakını net görebilirler ancak uzağı net göremezler . Bu göz kusuru kalın kenarlı merceklerle ya da lenslerle düzeltilebilir .
  Hipermetrop : Bu göz kusurunda bireyler uzağı net görebilirken yakını net göremezler . Hipermetrop göz kusuru ince kenarlı mercekler ya da lenslerle düzeltilebilir .

 5. Fen günlüğüm 9 :Aynalar yansıtıcı yüzeyine göre düz ayna ve küresel ayna olmak üzere ikiye ayrılır. Düz ayna: Yansıtıcı yüzeyi düz olan ayna çeşidine düz ayna denir . Düz aynalarda görüntü ile cismin kendi görüntüsü aynıdır. Düz aynalar mağaza, ev ,işyeri ve bunun gibi birçok yerde kullanılır . Küresel ayna: Yansıtıcı yüzeyi küresel olan ayna çeşidine küresel ayna denir. Küresel aynalar tümsek ayna ve çukur ayna olmak üzere ikiye ayrılır. Tümsek ayna: Olduğundan daha geniş bir alanı görmek amacıyla kullanılan ayna çeşididir . Tümsek aynalar geniş açılı bir görüş sağlar otomobillerin yanlarında geniş bir görüntü sağlamak ,otoparktaki kaşıkları da karşıdan gelen arabayı görebilmek mağaza ve marketlerde güvenlik amaçlı geniş bir alanı görüntülemek için kullanılır. Çukur ayna: Cismin olduğundan büyük gösteren ayna çeşididir. El feneri ,araba farı ,aynalı teleskop ve diş hekimlerinin için muayene de kullandığı aletlerin yapımında çukur aynalar kullanılır.

 6. Fen günlüğüm 8 :Güneş canlıların temel enerji kaynağıdır. Güneş’te meydana gelen bazı olaylar sonucunda açığa çıkarak ışık ışınları ile yeryüzüne ulaşan enerji güneş enerjisi olarak adlandırılır. Güneş enerjisi yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır bu nedenle insanlar güneş enerjisinden yararlanma konusunda uzun yıllardır araştırma ve çalışma yapmaktadır.

 7. Fen günlüğüm 7 :Bir ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal olarak her yöne yayılır ışık ışınları herhangi bir madde ile karşılaştığı zaman ışınların bir kısmı yansır bir kısmı ise madde tarafından tutulur. Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir. Işığın madde tarafından sorulması maddenin sıcaklığını arttırır parkta yaptığımız gezintiden sonra oturmak için aralarında seçim yaptığınız bankları gözden geçiririz güneş ışınları doğrudan alan bank nasıl büyük oranda soğurur . Işık enerjisi ise enerjiye dönüşür ve böylelikle ısının etkisi ile bankın sıcaklığı artar.

 8. TİROİT BEZİ:
  Gırtlağın altında,soluk borusunun iki yanında yer alan bezdir.Tiroit bezinden tiroksin hormonu salgılanır.Tiroksin hormonu üretimi sırasında vücuda alınan iyot mineralinden yararlanılır.
  NOT:Vücuda yeterli miktarda iyot alınmadığında tiroit bezi çok fazla çalışır.Ve bu nedenle büyür.Bu durum guatr hastalığına sebep olur.
  PANKREAS:
  Pankreas hem ince bağırsağa sindirim enzimleri salgılamakla görevlidir,Hem de hormon salgılayan bir bezdir.
  *Bu sebeple pankreas ”karma bez” olarak tanımlanabilir.
  *Kan şekerini ayarlayan ”insülin ve glukagon” hormonlarını üretir.
  *Kandaki şeker oranı arttığında insülin hormonu salgılanarak şeker oranı azaltılır.
  *Kandaki şeker oranı azaldığında glukagon hormonu salgılanarak şeker oranı arttırılır.

 9. c)Sesin Gazlarda Yayılması
  Ses, en yavaş gazlarda yayılır. Bir taş ile kapıya vurulduğunda çıkan ses hem kapıda hem de havada yayılarak ilerler. Hava ortamında yayılan taşın sesini ,
  kulağımızı kapıya dayadığımızda kapıda yayılarak ilerleyen taşın sesinden daha geç duyarız.

 10. c)Sesin Gazlarda Yayılması
  Ses en yavaş gazlarda yayılır.Bir taş ile kapıya vurulduğunda çıkan ses hem kapıda hem de havada yayılarak ilerler.

 11. PANKREAS : Karın boşluğunda , midenin alt ve arka bölgesinde bulunan yaprak şeklinde bir bezdir .
  Pankreas bezi , insülin ve glukagon olmak üzere iki çeşit hormon salgılar . Bu hormonlar kandaki şeker (glikoz) oranını ayarlar . İnsülin hormonu , kandaki şeker oranı arttığında salgılanarak şeker oranını azaltırken ; glukagon hormonu , kandaki şeker oranı azaldığında salgılanarak şeker oranını artırır .
  Böbrek Üstü Bezi : Bu bezler , her iki böbreğin üstünde ve böbreğe yapışık durumdadır . Korku , sevinç , heyecan ve öfke gibi durumlarda adrenalin denilen bir hormon salgılar .
  Eşeysel Bezler : Eşeysel bezler dışındaki tüm bezler dişi ve erkeklerde aynı görevi yaparken eşeysel bezler , dişi ve erkeklerde farklı görevleri yerine getirmektedir .

 12. FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Ses, maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür. Ses, durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır. Böylece ses yayılmış olur. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir. Maddenin olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilmez.
  yaklaşmakta olan bir trenin sesini hava ortamında duymadan önce raylardaki titreşimden hissedebiliriz. Bu durumun sebebi sesin kazlara göre katılarda daha hızlı yayılmasıdır. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır. Taneciklerin katılarda birbirine en yakın gazlar da ise en uzak olduğunu öğrenmiştik. Tanecikler arasında ki mesafeye bağlı olarak titreşim hareketinini en iyi katılar, sonra sıvılar ve en iyide gazlar iletir.

 13. Devamı: Kömür, yakıldığında havaya karbondioksit, karbonmonoksit gibi zehirli gazlar verir. Kalıntı olarak kül bırakır.

 14. Fen Günlüğü 6: Yakıtlar:
  yandığı zaman enerji veren maddelere yakıt denir. Yakıtlar ısı ya da ışık elde etmek için araç ya da makineleri çalıştırmak için kullanılmaktadır. Yakıtlar; evlerde ısınmayı, otobüslerin çalışmasını, elektrik üretilmesini vb. olayların gerçekleşmesinde kullanılır. Tarihsel süreçte yakıtlar aydınlatma amaçlı da kullanılmıştır. Yakıtlar fiziksel hallerine göre katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılır.
  Katı Yakıtlar: Kömür çeşitleri, odun çeşitleri, bitki parçaları, bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir. Kömür, günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır. Antrasit, turba, taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır. Kömür, bitki kalıntılarının bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması ile meydana gelmiştir. Bu tabakalar, yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle yerin derinliklere gömülerek milyonlarca yıl sonra kömürü oluşturmuştur. Termik santrallerde elektrik üretmek, fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek ve binalarda ısınmak için kömürden faydalanılır. Tarihsel süreçte tren ve gemilerin hareket ettirilmesinde de kömür kullanılmıştır.

 15. REFLEKS : Vücudumuzun dışarıdan gelen bir uyartıya karşı ani ve istemsiz olarak gerçekleştirdiği , doğuştan veya sonradan öğrenilerek kazanılan davranışlardır .
  UYARTI :Ses , ışık , koku gibi vücudun içinde veya bulunduğumuz çevrede meydana gelen değişikliklerin vücutta oluşturduğu etkiye uyartı denir
  HORMON : İç salgı bezlerinin ürettikleri özel salgılara hormon denir .

 16. AKUSTİK : Sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır . Akustik ile uğraşan bilim insanları ve mühendisler , farklı cisimlerin sesle etkileşimini araştırır .

  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem denir .
  MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ : Nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur .
  BEYİN : Kafatası içerisinde iki yarım küreden oluşan , dış yüzeyi girintili çıkıntılı , beyazımtırak renkli , yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan organdır .
  -Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir .
  -Konuşma , yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar .
  -Öğrenme , hafıza ve yönetim merkezidir .
  -Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar .
  -acıkma , susama , uyku , uyanıklık gibi olayları düzenler .
  BEYİNCİK : Vücudun denge ve hareket merkezidir .
  OMURİLİK SOĞANI : Beyin ile omurilik arasında sinirsel iletimi sağlayan yapıdır .

 17. FEN GÜNLÜĞÜM : Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir .
  Bazı canlılar ses yansımasını kullanılır . Ekolokasyon , gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel , canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir .
  Ses dalgalarının bir engele çarpıp kaynağına geri dönmesine yankı denir . Bir dağa karşı bağırdığımızda bir süre sonra sesimizi tekrar duyabiliriz .
  ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine , ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğrulması denir .
  SES YALITIMI : İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan gürültünün zararlarını en aza indirmek için binalarda , taşıtlarda ve iş yerlerinde yapılan yalıtım türüdür .

 18. FEN GÜNLÜĞÜM 8
  Dünya Sağlık Örgütünün oturma odası için belirlediği standart sıcaklık 21 derecedir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 21 derecenin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 21 derecenin oldukça üstündedir. Ev içerisindeki ideal sıcaklığı korumak için dış ortam sıcaklığı düşük olduğunda ısıtma sistemleri, dış ortam sıcaklığı yüksek olduğunda ise soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin çalışması için enerji gereklidir. Isı yalıtımı enerji tüketimini azaltır, enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.
  Binalarda ısı yalıtımı genellikle tesisat sisteminde, çatı, dış duvarlar,zemin, kapı ve pencerelerde yapılmaktadır…
  Duvar, döşeme ve çatılarda; cam yünü, taş yünü, plastik köpük, poliüretan köpüğü ve ahşap yünü gibi maddeler kullanılmaktadır.

  1. HOCAM UZUN YAZINCA OLMUYOR KISA YAZSAM OLURMU UZUN YAZINCA SORRY,…………… DİYOR:(

 19. FEN GÜNLÜĞÜM 7
  Gıdaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayan buzdolaplarının yapısında plastik,köpük,poliüretan gibi YALITKAN maddeler kullanılır. Bu maddelerin yardımıyla oda sıcaklığı 25 derece olsa bile buzdolabı içi sıcaklığı 4 derece , dondurucu bölmesi ise -10 derece olabilmektedir.
  Mutfak sıcaklığının 25 derce olduğu bir ortamda fırın içindeki sıcaklık 200 dereceyi geçebilir. Fırında cam yünü, mineral yünü, kaya yünü gibi yalıtkan maddeler kullanılır.
  Isıyı iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Yün , cam yünü, mineral yünleri, plastik köpük , kauçuk gibi maddeler ısı yalıtkanlarına örnek olarak verilebilir.
  Ortamlar ya da maddeler arasındaki ısı geçişini engellemek, en aza indirmek için yalıtkan maddeler kullanılarak yapılan işlemlere ISI YALITIMI denir. MESELA termostaki ısı yalıtımı , sıvılar ile ortam arasındaki ısı geçişini yavaşlatmaktadır.

 20. FEN GÜNLÜĞULÜM 6 :Bir kaynaktan çıkan ışığın her bir küçük parçası düz bir çizgi boyunca yol alır. Bu çizgilere “ışın” denir. Bir ışık kaynağından yayılan ışı
  ğın izlediği yolu göstermek için basit ışın çizimlerini göstermek için basit ışın çizimlerini kullanırız.Durgun bir su birikintisinin kenarında durup suya doğru baktığımızda, sabahları ayna karşısında saçımızı taradığımızda, bir caddedeki mağaza vitrinlerine baktığımızda kendi görüntümüzü karşımızda görürüz. Bu durumun sebebi ışığın yansımasıdır. Işık kaynağından çıkan ışınların, bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri dönmesine “ışığın yansıması” denir.Aynad, camda ya da durgun suda görüntü oluşması ışığın yansımasının bie sonucudur.Etrafımızdaki cisimlerden bazıları daha düzgün ve parlak bir yüzeye sahipken bazıları ise daha pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Örneğin ayna ve cam gibi cisimlerin parlak ve az pürüzlü yüzeyleri vardır. Buruşturulmuş aliminyum folyo ve dalgalı su pürüzlü yüzeylere sahiptir.Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine,birbirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine paralel olarak geri yansır. Buna “düzgün yansıma” denir. Ayna, cam,durgun su gibi yüzeylerde düzgün yansıma meydana gelir. Bu yüzeylerde net bir görüntü oluşur. Pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınlar ise birbirine oaealel olarak değil farklı yönlere doğru yansır. Işığın bu şekilde yansımasına”dağınık yansıma” denir. Buruşturulmuş aliminyum folyo ve dalgalı su gibi pürüzlü yüzeylere çarpan ışınlar dağınık yansımaya uğradığı içinbu yüzeyler üzerinde bet bir görüntü oluşmaz.

 21. FEN GÜNLÜĞÜM 7
  Isı yalıtımı,iç ortam sıcaklığının korunmasına yardım ederek harcanan enerji miktarını azaltır.Bu durum hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlar.Yandığı zaman enerji veren maddelere yakıt denir.Katı yakıtlar,kömür çeşitleri,odun çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir.en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır.Sıvı yakıtlar,motorin benzin,fuel oil,gaz yağı ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnek olarak verilebilir.Biyodizel,bitkisel yağlardan veya atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır,dizel motorlarda kullanılır.Biyoetanol,bu yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı,mısır,buğday gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.

 22. Fen Günlüğüm 6:Işık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması denir.:ÖR:Aynada Camda vb.
  Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine biribirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine biribirine paralel olarak geri yansır buna DÜZGÜN YANSIMA denir . Pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınlar ise birbirine paralel olarak değil farklı yönlere doğru yansır. Buna DAĞINIK YANSIMA denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir