Dualar

Allah elden ayağa düşürmeye.
Allah muhannete muhtaç etmeye.
Allah sahlıya bekleye.
Bi yasduhda gocayasız.
Başın dişin ağrımıya.
Cedden rahmet.
Dırnağın daşa değmiye.
Dolu sanduhlar öğüne oturasın.
Elin atasın, altın tutasın.
El öpenin çoh ola.
Ellerin yeşil ola.
Gadan alam ben senin.
Gadan belan bahan gele.
Hayırlı gudümlü ola.
Huri, gılman yoldaşın ola.
İşin, gücün, rast gele.
Kesene bereket.
Muhannete muhtaç olmayasın.
Ömrün uzun ola.
Rızgın bol ola.
Sahan gelen bahan gele.
Tutuğun altın ola.
Yüzün ağ ola.
Yüzün güle inşallah.

972 kez görüntülendi