*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 31 ile 45 arası (toplam 162)
 • Yazar
  Yazılar
 • #31595
  1747
  Katılımcı

  KATI YAKITLAR
  Kömür çeşitleri,odun çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir. Kömür,günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır. Antrasit,turba, taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.

  Kömür,bitki kalıntılarının bataklık alanlarında birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması ile meydana gelmiştir.Bu tabakalar,yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle yerin derinliklere gömülerek milyonlarca yıl sonra kömürü oluşturmuştur.

  Termik santrallerde elektrik üretmek,fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek ve binalarda ısınmak için kömürden faydalanılır.Tarisel süreçte tren ve gemilerin hareket ettirilmesinde de kömür kullanılmıştır.

  #31597
  yasemin eda
  Katılımcı

  SES VE ÖZELLİKLERİ
  Sesin Yayılması
  SES maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses durgun bir taşın suyun üstünde oluşturduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır.Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.Maddeni olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilemez.Örneğin ses uzayda yayılmaz.
  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
  Davulun hava ortamında çıkardığı ses ile su ortamında çıkardığı ses aynı değildir.Benzer şekilde gitar çalınırken hava ortamından gelerek kulağımıza ulaşan ses ile kulağımızı gitar gövdesine dayadığımızda duyduğumuz ses aynı olmaz.
  Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı,sıvı ya da gaz ortamlarından geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.Bu durum sesin iletilme hızını da etkiler.Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir.Aynı ses bazı ortamlarda çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda çok kısa mesafelere iletilir.Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.Mesela bir çalar saati kutuya koyduğumuzdaki ses ile bir poşetin içine koyup kavanozun içine attığımızdaki ses aynı değildir. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

  #31598
  Zeynep Havva ASLAN
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 5
  Gıdaların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayan ve buzdolaplarının yapısında plastik,köpük,poliüretan gibi yalıtkan maddeler kullanılır.Bu maddelerin yardımıyla oda sıcaklığı 25 derece olsa bile buzdolabı içi sıcaklığı 4 derece, dondurucu bölmesi ise -10 derece olabilmektedir.

  #31606
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9:
  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması:
  Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesler;
  Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıkla sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz.Sesin maddelerin titreşimi sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı
  titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok titreşim hareketi yapan kaynaklardan ise ince ses çıkar. Cisimlerin yapıldığı maddelerin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddelere aynı kaşıkla vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.Bunlara ek olarak aynı maddeden yapılmış ancak şekilleri farklı cisimlerden çıkan sesler de
  birbirinden farklı olur.Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması Bir ses kaynağından çıkan sesin, yani hafif ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse, duyulan ses de değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses katı, sıvı ve gaz gibi farklı ortamlarda
  farklı duyulur.

  #31660
  Nisa Nur GÜNAY
  Katılımcı

  hocam ben yazdım ama olmuyor

  • Bu yanıt 2 yıl 10 ay önce önce Nisa Nur GÜNAY tarafından değiştirildi.
  #31661
  Nisa Nur GÜNAY
  Katılımcı

  yani atamıyorum hiç bi yerden de kopya çekmedim ama spam yazıyor her yere yazmayı denedim 😔

  • Bu yanıt 2 yıl 10 ay önce önce Nisa Nur GÜNAY tarafından değiştirildi.
  #31665
  Nisa Nur GÜNAY
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 7
  SESİN YAYILMASI : Ses en hızlı katılarda yayılır sonra sıvı ve en yavaş gazlarda yayılır.
  bunun nedeni katılardaki taneciklerin birbirine daha yakın olması sıvıların aralarında çok az boşluk bulunması gazların taneciklerinin arası ise katı ve sıvılara göre daha fazla olmasıdır.
  Not: Ses bir enerji türüdür ve dalgalar halinde yayılır.Ses boşlukta yayılmaz ışığın yayılma hızı sesin yayılma hızından daha fazladır.Sesin soğurulması için yumuşak ve boşluklu malzeme kullanılmalıdır.
  Sesin yansımasının bilim ve teknolojideki uygulamaları sonar cihazı ultrason ve radar cihazıdır.
  Akustik ses bilimidir. Konser sinema tiyatro salonları ve camiler akustik özelliği çok olan yerlerdir.

  SORU:
  Duvarda
  Havada
  Havuzda
  Bir müzik aletinden yayılan ses yukarıdakilerden hangilerinde yayılabilir ?
  Cevap: HEPSİ

  • Bu yanıt 2 yıl 10 ay önce önce Nisa Nur GÜNAY tarafından değiştirildi.
  #31675
  1747
  Katılımcı

  ODUN
  Biyokütle yakıt olarak kullanılan odun;yaşlanmış,kurumuş,budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur.Odun;yakıt olarak ısınmada,pide fırınlarında ve yemek pişirmede kullanılmaktadır.

  PELET YAKIT
  Pelet yakıt;atık orman ürünleri,kurutulmuş meyve kabukları ve çekirdekleri gibi bitkisel kütlelerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil verilmesiyle oluşur.Atık,kalıntı ürünler değerlendirildiğinden diğer katı yakıt türlerine göre daha çevreci ve ekonomiktir.

  #31676
  1683
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Ses bir enerjidir.Hareket,ısı,elektrik gibi başka enerjilere dönüşebilir.Ses madde ile karşılaşınca;
  *Maddeye çarparak geri yansıyabilir.
  *Madde tarafından soğurulabilir.
  *Sesin bir kısmı diğer tarafa geçebilir.
  Bir kısmı yansır,bir kısmı emilir ve bir kısmı da diğer tarafına geçebilir.
  Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine “SESIN YANSIMASI”denir.Ses, sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar.
  EKOLASYON:Gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel,canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir.

  #31677
  1683
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Ses bir enerjidir.Hareket,ısı,elektrik gibi başka enerjilere dönüşebilir.Ses madde ile karşılaşınca;
  *Maddeye çarparak geri yansıyabilir.
  *Madde tarafından soğurulabilir.
  *Sesin bir kısmı diğer tarafa geçebilir.
  Bir kısmı yansır,bir kısmı emilir ve bir kısmı da diğer tarafına geçebilir.
  Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine “SESIN YANSIMASI”denir.Ses, sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar.
  EKOLASYON:Gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel,canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir.

  #31681
  1700
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 8
  KATI YAKITLAR:
  Kömür çeşitleri,odun çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak verilebilir.Kömür,günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır.Antrasit,turba,taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.
  Kömür,bitki kalıntılarının bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması ile meydana gelmiştir.Bu tabakalar,yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle yerin derinliklerine gömülerek milyonlarca yıl sonra kömürü oluşturmuştur.
  Termik santrallerde elektrik üretmek,fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek ve binalarda ısınmak için kömürden faydalanılır.Tarihsel süreçte tren ve gemilerin hareket ettirilmesinde de kömür kullanılmıştır.
  ODUN: Biyokütle yakıt olarak kullanılan odun; yaşlanmış,kurumuş,budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur. Odun; yakıt olarak ısınmada,pide fırınlarında ve yemek pişirmede kullanılmaktadır.
  SIVI YAKITLAR:
  Akışkan olma,yandığında kalıntı bırakma,yüksek enerji birimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve makineleri çalıştırmak,ısınmak ve enerji üretmek için kullanılır.Taşınması ve depolanması kolaydır. Sıvı yakıtlar; ham petrol kökenli,alkol kökenli ve bitkisel yağ kökenli olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan en yaygın kullanılanları ham petrol kökenli olanlarıdır.Motorin (mazot), benzin,fuel oil,gaz yağı ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnektir.
  BİYODİZEL: Bitkisel yağlardan veya atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır.
  BİYOETANOL: Bu yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı,mısır,buğday gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.
  GAZ YAKITLAR:
  Gaz yakıtlar; doğal gaz,LPG (likit petrol gazı-sıvılaşmış petrol gazı) ve biyogazdır. Bunlardan doğal gaz ve LPG,yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır. Katı yakıtlara göre daha çevreci olan gaz yakıtlar; yanma sonrasında sadece gaz atık oluşturur,katı kalıntı bırakmaz.
  Doğal gaz,yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır.
  LPG,petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıvılaştırılması ile oluşur.

  ELİF ATEŞÇİ:)

  #31692
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm 8
  Ses boşlukta yayılmaz. Sesi “katı tanecikli cisimler>sıvı tanecikli cisimler>gaz tanecikli cisimler” olarak yayılma hızını sıralayabiliriz.

  #31710
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 8
  Sesin yansıması
  Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine SESİN YANSIMASI denir.Ses,sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar.Pürüzlü ve yumuşak yüzeyler sesi iyi yansıtmaz.Aynı sesi sert ve pürüzsüz yüzey ile yumuşak ve pürüzlü yüzeye gönderirsek sert ve pürüzsüz yüzeyden yansıyan sesin şiddeti daha fazla olur.

  #31714
  nuray inci
  Anahtar yönetici

  güzeldi 1680

  #31715
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 8’in devamı
  Boş odada çıkarılan sesler,dolu odaya göre şiddetli duyulur.Çünkü boş odada ses dalgalarının bir kısmı odanın duvarlarına çarparak yansır.

15 yazı görüntüleniyor - 31 ile 45 arası (toplam 162)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.