*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 76 ile 90 arası (toplam 162)
 • Yazar
  Yazılar
 • #31920
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 8
  Görmesek bile aile bireylerimizi,arkadaşlarımızı sadece seslerinden tanıyabiliriz

  #31921
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 8
  Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Tanecikler arasındaki mesafeye bağlı olarak titreşim hareketini en iyi katılar,sonra sıvılar ve en yavaş da gazlar iletir.

  #31922
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 8
  Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar.Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği de artar.Böylece ses madde içinde daha süratli yayılır.

  #31923
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 8
  Ses boşlukta yayılmaz;

  #32000
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 11:
  Denetleyici ve Düzenleyici Sitemlerin Görevleri;
  -Vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak,
  -Vücüttaki tüm sistemleri yönetmek,
  -Duyu organlarını yönetmek
  -Hormon üreterek çeşitli görevler yapmak
  -Duygu,düşünce ve hafızayı oluşturmak
  -Kan basıncını,uyku,vücut sıcaklığı vb. yaşamsal olayları yönetmek,
  -Organlar ve beyin arasında bilgi iletimi sağlamak,
  -Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek.

  #32022
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 12:
  Sinir Sistemi:
  Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

  Merkezî Sinir Sistemi:
  Merkezî sinir sistemi, nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler;
  gözler, dudaklar, dişler, parmak uçları dâhil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır. Merkezî sinir sistemi temel olarak beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beyincik ve omurilik soğanı ise beynin kısımlarıdır. Bu nedenle merkezî sinir sisteminde beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı olmak üzere dört organ bulunur.

  #32029
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 13:
  Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir diğer yakıt ise doğal gazdır. Evlerimizde genellikle ocak, şofben gibi araçlarda kullanılan tüplerde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bulunmaktadır. LPG gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlar kadar atık bırakmadığı için temiz yakıt olarak kabul edilir.
  Kömür ve petrol gibi yakıtlar fosil yakıtlar olarak adlandırılır.

  Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler ve fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarına örnektir. Bu tür kaynaklar kullanıldığında yerine yenisinin oluşması çok uzun zamanda (milyonlarca yıl) gerçekleştiği için yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılır.

  #32036
  1681
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 8
  Ses boşlukta yayılmaz buna

  #32042
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 8:
  KAT YAKITLAR:
  katı yakıtlar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir.
  Katı yakıtlar: kömür , odun , pelet yakıt
  KÖMÜR:
  Kömür yakıldığında havaya karbondioksit , karbonmonoksit gibi zehirli gazlar verir. kalıntı olarak kül bırakır . kömür fosil yakıt olduğu için rezervleri kısıtlıdır.
  ODUN:
  biyokütle yakıt olan odun ; yaşlanmış , kurumuş , budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşmaktadır.
  PELET YAKIT :
  Pelet yakıt ; atık orman ürünleri , kurutulmuş meyve kabukları ve çekirdekleri gibi bitkisel kütlelerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil vermesiyle oluşur.
  ESRA DEMİR

  #32057
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 14:
  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem denir. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzda farklı görevleri bulunmaktadır.
  Sinir Sistemi

  Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
  Merkezî Sinir Sistemi;
  Merkezî sinir sistemi, nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler;
  gözler, dudaklar, dişler, parmak uçları dâhil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır.Merkezî sinir sistemi temel olarak beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beyincik ve omurilik soğanı ise beynin kısımlarıdır. Bu nedenle merkezî sinir sisteminde beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı olmak üzere dört organ bulunur.🧠🧠

  #32068
  yasemin eda
  Katılımcı

  Farklı cisimlerle üretilen sesler de farklıdır.Örneğin bir orkestradaki her müzik aleti farklı ses çıkarır.♥
  Sesin Sürati
  Yaklaşmakta olan bir trenin sesini hava ortamında duymadan önce raylardaki titreşimden hissedebiliriz. Bu durumun sebebi sesin katılarda daha hızlı yayılmasıdır.Sıcaklık arttıkça sesin sürati de artar.♥
  Işık ve Sesin Sürati
  ⚡Şimşek ve yıldırım esnasında oluşan patlamaya benzer yüksek sese GÖK GÜRÜLTÜSÜ DENİR.Şimşek çarptıktan sonra gök gürültüsünü bir süre sonra duyarız.Bunun sebebi ışığın sese göre daha hızlı olmasıdır.♥
  Ses Enerjisi
  SES BİR ENERJİ TÜRÜDÜR.Madde tanecikleri,ses enerjisini birbirine aktararak sesin yayılmasını sağlar.Opera sanatçılarının tiz sesiyle bardağı kırması,böbrek taşlarını kırılmasında ses kullanılır.♥

  #32070
  yasemin eda
  Katılımcı

  Sesin Yansıması
  Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine SESİN YANSIMASI denir.Ses SERT ve PÜRÜZSÜZ yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar.PÜRÜZLÜ ve YUMUŞAK yüzeyler sesi iyi yansıtmaz.Boş odada çıkarılan sesler dolu odaya göre daha şiddetli duyulur.Çünkü boş odada ses dalgalarının bir kısmı odanın duvarlarına çarparak yansır.Bu yansıma tıpkı bir topun duvara çarpıp geri gelmesi gibidir.

  #32071
  yasemin eda
  Katılımcı

  Bazı canlılar ses yansımasını kullanır. EKOLOKASYON,gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel,canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir.Bu olaya örnek olarak yarasa ve yunus canlıları örnek olarak verilebilir.Gemilerdeki SONAR adlı cihazlar denizaltılarının yerlerini,derinliklerini yada balık sürülerinin yerini tespit eder.Ses yansıması ilkesine göre çalışan ULTRASON cihazlarından tıbbi görüntüleme amacı ile yararlanılır.Ses dalgalarını bir engele çarpıp geri dönmesine YANKI denir.♥♥♥♥♥♥♥🔊

  #32086
  nuray inci
  Anahtar yönetici

  👍

  #32109
  1700
  Katılımcı

  a

15 yazı görüntüleniyor - 76 ile 90 arası (toplam 162)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.