*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 91 ile 105 arası (toplam 162)
 • Yazar
  Yazılar
 • #32110
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9:
  GAZ YAKITLAR:
  Doğalgaz , hava gazı, biyogaz, , LPG( sıvılaştırılmış petrol gazı) önemli gaz yakıtlardandır.
  Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan gaz yakıt doğal gazdır.
  DOĞALGAZ: Yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Genellikle binalarda ısınmak, fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek , enerji santrallerinde ise elektrik üretmek için kullanılır.

  ESRA DEMİR

  • Bu yanıt 2 yıl 7 ay önce önce 1673 tarafından değiştirildi.
  #32120
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 10:
  YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI:
  Kullanıldığı zaman tükenen , tekrar oluşması çok uzun zaman alan yakıtlardır. Fosil yakıtlar ve uranyum gibi nükleer enerji kaynakları , yenilenemez enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar kömür , petrol ve doğal gazdır. Fosil yakıtlar hava su ve toprak kirliliğine neden olur.

  ESRA DEMİR

  • Bu yanıt 2 yıl 7 ay önce önce 1673 tarafından değiştirildi.
  #32122
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜ 10 UN DEVAMI :
  Fosil yakıtların kullanılmasıyla oluşan karbondioksit gibi gazlar atmosferde birikerek sera etkisinin oluşmasına sebep olur. Sera etkisi de küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olur. Küresel ısınma sonucu buzullar erir, okyanusların yükselmesi ile kıyı kesimlerinde toprak kayıpları oluşur, ilkbahar erken , sonbahar geç gelir. Sera etkisi sebebiyle bazı yerlerde aşırı kuraklık görülürken bazı yerlerde şiddetli yağmurlar , seller , kasırgalar görülmektedir.

  ESRA DEMİR

  #32137
  Hiranur Ertem
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 17
  SESİN YAYILMASI
  Ses,maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses,durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır.Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.SESİN yapılabilmesi için madde sel ortam gereklidir.Maddenin olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilemez.
  SESIN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
  Davulun hava ortamında çıkardığı ses ile su ortamında çıkardığı ses aynı değildir.Benzer şekilde gitar çalınırken hava ortamından gelerek kulağımıza ulaşan ses ile kulağımızı gitar gövdesine dayadığımızda duyduğumuz ses aynı olmaz.Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı,sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.Bu durum sesin iletilme hızını da etkiler.Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesi şiddeti de değişir.Aynı ses,bazı ortamortamlarda çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda çok kısa mesafelere iletilir.Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.

  #32145
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 9
  Bazı canlılar ses yansımasını kullanır .Ekolokasyon gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel,canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir.Yarasa ,yunus gibi canlılar ses yansımasıyla maddelerin yerlerini belirleyebilir,avlanabilir.

  #32146
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 9’un devamı
  Yarasalar geceleri yönlerini çıkardıkları ses dalgalarının bir engele çarpıp geri gelmesi sayesinde bulur.Bazı teknolojik aletlerde de sesin yansıma özelliği kullanılır.Örneğin uzaklık ölçen cihaz engelle ses dalgası gönderir,engelden yansıyan sesin cihaza ulaşma süresi ölçülerek aradaki mesafe bulunur.

  #32148
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 9’un devamı
  gemilerdeki sonar cihazı denizaltılarının yerlerini,derinliğini ya da balık sürülerinin yerini tespit etmek için kullanılır.Sonar cihazı denize ses dalgaları gönderir,sesin sesin engele çarparak geri gelme süresini ölçer ve sonunda deniz tabanının ya da balık sürüsünün ne kadar uzaklıkta olduğu bulunur.Otomobillerin tamponuna takılan sensörler park esnasında öndeki ve arkadaki araçlarla aradaki mesafeyi ses dalgaları göndererek ölçer.Böylece park sensörleri , hem araç park etmeyi kolaylaştırır hem de küçük kazaları önler.

  #32149
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 10
  Ses dalgalarının bir engele çarpıp geri dönmesine “yankı” denir.Bir dağa karşı bağırdığımızda bir süre sonra sesimizi tekrar duyabiliriz.Yeterli mesafe bırakarak ve kirletici diğer sesler olmadan yüksek binalar veya duvarların karşısında bağırdığımızda da sesimizin yankısını algılayabiliriz.
  Sesin soğurulması
  Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine,ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına “sesin soğurulması” denir.Boşluklu,gözenekli,yumuşak maddeler sesi iyi soğurur.

  #32150
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 10’un devamı
  Trafik gibi gürültüye neden olan insan kaynaklı etkinlikler kar yağarken azalır.Bunun yanı sıra kar tanelerinin yapısı da kar yağarken çevrenin daha sessiz olmasını sağlar.Yeni yağmış kar tanelerinin yüzeyinin gözenekli yapısı karın ses dalgalarını soğurmasına imkan verir.

  #32151
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 11
  Ses yalıtımı
  Yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültüyü “hoşa gitmeyen,istenmeyen,rahatsız edici ses” olarak tanımlayabiliriz.
  Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri Dörde Ayrılır:
  A)Fiziksel etkileri:Geçici veya sürekli işitme bozukluklarıdır.
  B)Fizyolojik Etkileri:Kan basıncının artması,dolaşım bozuklukları,solunumda hızlanma,kalp atışlarında yavaşlama veya hızlanma ile ani refleksler olarak sayılabilir.

  #32156
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 15:
  Çevresel Sinir Sistemi:
  Çevresel sinir sistemi vücudumuzu ağ gibi kaplamıştır. Çevresel sinir sistemi, beyin ve omurilik ile organlarımız arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir.Çok sayıda sinir hücresi beyin ve omurilikten çıkarak vücudumuzun her yerine dağılmaktadır. Böylece sinirler, çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen tüm olayları merkezî sinir sistemine çok hızlı bir şekilde ulaştırmaktadır. Ses, ışık, koku gibi vücudun içinde veya bulunduğumuz çevrede meydana gelen değişikliklerin vücutta oluşturduğu etkiye uyartı denir. Uyartılar vücuttaki sinir hücrelerince uyartı mesajlarına dönüştürülerek çevresel sinir sistemiyle merkezî sinir sistemine aktarılır. Merkezî sinir sistemi bu uyartı mesajlarını değerlendirerek tepki mesajlarını hazırlar. Merkezî sinir sisteminden gelen tepki mesajları,
  ilgili organ ve kaslara aynı şekilde çok hızlı taşınır .Uyartı mesajları ve bunlara karşılık oluşturulan tepki
  mesajları sinir sistemindeki farklı sinir hücrelerince taşınmaktadır.

  #32161
  nuray inci
  Anahtar yönetici

  Güzel gidiyor

  #32183
  1836
  Katılımcı

  FEN ĞÜNLÜĞÜM 10
  ışık sesten daha hızlı yayılır.Örneğin şimşek çaktığında ışık sesten daha hızlı yayılır.
  fen kitabımız sayfa 159da 5.26.resimde bardağın hopörlörün sesiyle kırıldığı gözüküyor.
  SORULAR
  [ D ]ses,dalgalar halinde ve her yöne yayılır.
  [ Y ]Ses ışıktan daha hızlı yayılır.

  #32184
  1836
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 11
  SESİN YANSIMASI
  ses dalgalarının bir engele çarparak geri dönmesine sesin yansıması denir.ses sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar.
  SESİN SOĞRULMASI
  Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine,ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğrulması denir.

  #32188
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm 8
  Işık sesten hızlıdır.Ses pürüzsüz ve sert ortamda yansırken,pürüzlü ve yumuşak ortamda soğrulur.Ses boşlukta yayılmaz.Çünkü boşlukta tanecik yoktur.
  SES YALITIMI
  Ses yalıtımı;gürültüyü en aza indirmek için binalarda,taşıtlarda ve iş yerlerinde yapılan yalıtım türüdür.Ses ;duvarları tavanı ve zemini titreştirir.

15 yazı görüntüleniyor - 91 ile 105 arası (toplam 162)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.