*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 121 ile 135 arası (toplam 162)
 • Yazar
  Yazılar
 • #32270
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 15:
  IŞIK VE SESİN SÜRATİ:
  Şimşek ve yıldırım esnasında oluşan patlamaya benzer yüksek sese gök gürültüsü denir. Şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Aynı mesafeyi daha süratli olan daha kısa zamanda alır. Bu yüzden ışığın süratinin sesin süratinden çok fazla olduğunu söyleyebiliriz.
  Ses, hava ortamında yaklaşık olarak 1 saniyede 340 metre yol alırken ışık ise 300 000 kilometre yol alır.
  SES ENERJİSİ:
  Ses bir enerji türüdür. Madde tanecikleri, ses enerjisini birbirlerine aktararak sesin yayılmasını sağlar.
  SESİN ENERJİ TÜRÜ OLDUĞUNU KANITLAYAN ÖRNEKLER:
  . Opera sanatçılarının tiz sesleri ile bardağı kırması
  . höparlörün önüne yerleştirilen balonun titreşmesi
  ESRA DEMİR

  #32271
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 16:
  SESİN YANSIMASI:
  Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Ses , sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar. Pürüzlü ve yumuşak yüzeyler sesi iyi yansıtmaz. Aynı sesi sert ve pürüzsüz yüzey ile yumuşak ve pürüzlü yüzeye gönderirsek sert ve pürüzsüz yüzeyden yansıyan sesin şiddeti daha fazla olur. Bazı canlılar ses yansımasını kullanır. Ekolokasyon , gönderilen ses dalgalarını yansımasıyla çevredeki engel, canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir. Yarasa , yunus gibi canlılar sesin yansımasıyla maddelerin yerlerini belirler.
  YANKI:
  Ses dalgalarının bir engele çarpıp kaynağına geri dönmesine yankı denir.
  ESRA DEMİR

  #32272
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9(Devamı)
  Beyincik: Vücudun denge ve hareket merkezidir.
  Omurilik soğanı: Sistemlerin çalışmasını düzenler. İç organlarımızın çalışmasını kontrol ettiği için kendisine”hayat düğümü “denir.
  Omurilik: Organlarla merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar. Refleks davranışları da kontrol eder.

  #32284
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 17:
  SESİN SOĞURULMASI:
  Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine , ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğurulması denir. Boşluklu, gözenekli , yumuşak maddeler sesi iyi soğurur.
  GÜRÜLTÜ:
  Yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür.
  Gürültüyü hoşa gitmeyen , istenmeyen , rahatsız edici ses olarak tanımlayabiliriz.

  ESRA DEMİR

  #32285
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 17 NİN DEVAMI:
  GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DÖRDE AYRILIR:
  a)Fiziksel Etkileri:Geçici veya sürekli işitme bozukluklarıdır.
  b)Fizyolojik Etkileri:Kan basıncının artması , dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma , kalp atışlarında yavaşlama veya hızlanma ile ani refleksler olarak sayılabilir.
  c)Psikolojik Etkileri:Sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama olarak sıralanabilir. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilmektedir.
  d)Performans üzerine etkileri:Gürültünün iş verimini azaltması , konsantrasyon bozukluğu ve işitilen seslerin anlaşılmaması gibi etkilerdir.Ortamda belli bir iş ya da fonksiyon için belirlenen arka plan gürültüsünün fazla olması durumunda iş verimliliği düşmektedir.
  ESRA DEMİR

  • Bu yanıt 2 yıl 9 ay önce önce 1673 tarafından değiştirildi.
  #32287
  1673
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 18:
  SES YALITIMI:
  Ses yalıtımı; insan sağlığına olumsuz etkileri olan gürültünün zararlarını en aza indirmek için binalarda ,taşıtlarda ve iş yerlerinde yapılan yalıtım türüdür. Ses; duvarları , tavanı ve zemini titreştirir.Bunların tümü binanın diğer bölümlerine bağlıdır. Ses yalıtımı komşuluk ilişkileri için de önemlidir.
  SES BİLİMİ(AKUSTİK)
  Akustik sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
  Örneğin milattan önce inşa edilen Antalya’da ki Aspendos antik tiyatrosu akustik açıdan önemli bir yapıdır.
  ESRA DEMİR

  #32290
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 12
  Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri:
  -vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak
  -vücuttaki tüm sistemleri yönetmek
  -duyu organlarını yönetmek
  -hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak
  -duygu, düşünce ve hafızayı oluşturmak
  -kan basıncı ,uyku ve vücut sıcaklığı gibi yaşamsal olayları yönetmek

  #32291
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 12’nin devamı
  -organlar ve beyin arasında bilgi iletimini sağlamak
  -büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek

  #32292
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 13
  Sinir sistemi
  sinir sistemi,merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
  Merkezi sinir sistemi
  merkezi sinir sistemi ,nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur.Beyin ve omurilikten çıkan sinirler;gözler,dudaklar,dişler,parmak uçları dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır.
  merkezi sinir sistemi temel olarak beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. beyincik ve omurilik soğanı ise beynin kısımlarıdır.Bu nedenle merkezi sinir sisteminde beyin,beyincik,omurilik ve omurilik soğanı olmak üzere dört organ bulunur.

  #32293
  Zeynep Nehir KOÇ
  Katılımcı

  Fen günlüğüm 13’ün devamı
  beyin:kafatası içerisinde iki yarım küreden oluşan ,dış yüzeyi girintili çıkıntılı,beyazımtırak renkli,yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan organdır.Vücudun öğrenme,hafıza ve yönetim merkezi olan beynimizin birçok görevi bulunmaktadır.Bu görevler aşağıda sıralanmıştır.
  *Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir
  *Konuşma,yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar
  *Öğrenme,hafıza ve yönetim merkezidir
  *Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar
  *Acıkma,susama,uyku,uyanıklık gibi olayları düzenler

  #32297
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm10(Devamı)
  Beyincik: Vücudun denge ve hareket merkezidir.
  Omurilik soğanı:Vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasını sağlar. İç organlarımızın çalışmasını kontrol eder. Bu mühim görevinden dolayı kendisine “hayat düğümü”denir.
  Omurilik:Vücut organlarıyla merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar.Refleks hareketlerini de kontrol eder.

  #32300
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm11
  Çevresel sinir sistemi:Beyin ve omurilikle organlarımız arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir.Çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen tüm olayları merkezi sistemine çok hızlı bir şekilde ulaştırır.Ses,ışık,koku gibi vücudun içinde veya çevremizde meydana gelen değişikliklerin vücutta oluşturduğu etkiye”uyartı”denir.Uyartılar vücuttaki sinir hücrelerince uyartı mesajlarına dönüştürülerek çevresel sinir sistemiyle merkezi sinir sistemine aktarılır. Merkezi sinir sistemi bu uyartı mesajlarını tepki mesajlarına çevirir.Tepki mesajları ilgili organ ve kaslara hızlı şekilde taşınır…

  #32301
  1674
  Katılımcı

  Fen GÜNLÜĞÜM12
  İç salgı bezleri:Vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olur.İç salgı bezlerinin ürettikleri özel salgılara “hormon”denir. Hormonlar iletilecekleri organlara kan yoluyla taşınmaktadır.
  *Hipofiz bezi:Büyüme hormonu salgılar.
  *Tiroit bezi:Vücuttaki iyot miktarını düzenler.

  #32348
  1678
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9:Ses madde ile karşılaşınca üç durum gerçekleşebilir.1.Yansıyabilir 2.Soğurulabilir 3.Iletilir.1 Ses yansıması:Sesin madde ile karşılaştıktan sonra tekrar geri dönmesidir. 2 Sesin Soğurulması:Ses madde ile karşılaşınca madde sesi soğurur.3 Sesin İletilmesi:Ses madde ile karşılaşınca sesin karşıya geçmesidir.Ses pürüzsüz ve sert ortamlarda daha fazla yansır. Ses pürüzlü ve yumuşak ortamlarda daha fazla soğurulur.

  #32349
  1678
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 10:Denetleyici ve düzenleyici sistemler ikiye ayrılır. 1.Sinir sistemi 2. İç salgı bezleridir. Sinir sistemi de kendi içinde ikiye ayrılır. 1.Merkezi Sinir Sistemi 2.Çevresel Sinir Sistemidir.Merkezi sinir sisteminin organları 4 tanedir.Bunlar:beyin,omurilik,beyincik,omurilik soğanıdır. Merkezi sinir sistemi nöron (sinir hücresi)ile oluşur.Beyin:Kafatası içerisinde iki yarım küreden oluşur.Yüzeyinde zar bulunur. EGörevleri:1.Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir. 2.Konuşma yazı yazma gibi hareketlerin olmasını sağlar.3. Öğrenme hafıza ve yönetim merkezidir. 4. Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar. 5. Acıkma susama gibi olayları düzenler.

15 yazı görüntüleniyor - 121 ile 135 arası (toplam 162)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.