*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 16 ile 30 arası (toplam 106)
 • Yazar
  Yazılar
 • #31544

  ben fen günlüğümü yazıyorum ama gönderemiyorum göndere basınca gitmiyor

  #31545

  FEN GÜNLÜĞÜM 7
  Yandığı zaman enerji veren maddelere YAKIT denir.Yakıtlar;evlerde ısınmayı otobüslerin çalışmasını
  elektrik üretilmesini uçakların uçmasını ve daha birçok olayın gerçekleşmesini sağlar.
  Yakıtlar fiziksel hallerine göre katı,sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üçe ayrılır.

  KATI YAKITLAR
  Kömür çeşitleri,odun,çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıta örnektir.
  kömür günümüzde en yaygın kullanılan fosil yakıttır.Antrasit turba,taş kömürü,ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.
  kömür yakıldığında havaya korbondioksit,karbonmonoksit gibi zehirli gazlar verir.Kömür fosil yakıt olduğu için rezervleri kısıtlıdır.
  ODUN
  Biyokütle yakıt olarak kullanılan odun;yaşlanmış,kurumuş,budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur.
  PELET YAKIT
  Atık orman ürünleri,kurutulmuş meyve kabukları ve çekirdekleri gibi bitkisel kütlelerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil vermesiyle oluşur.

  #31547

  SIVI YAKITLAR
  Akışkan olma yandığında kalıntı bırakmama yüksek enerji verimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve makineleri çalıştırmak ısınmak ve enerji üretmek için kullanılır.Motorin,benzin,fuel oil,gaz yağı,ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnektir.
  Biyodizel;Bitkisel yağlardan ve ya atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır.
  Biyoetanol;Bu yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı,mısır,buğday,gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.

  #31548

  GAZ YAKITLAR
  Doğal gaz,LPG ve biyogazdır. Bunlardan doğal gaz ve LPG yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır.
  Doğal Gaz;yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır.
  LPG,petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıvılaştırılmasıyla oluşur.
  Biyogaz; biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz yanıcı diğer gazlardan farklı olarak sadece organik ham maddelerden oluşur

  #31549

  tamam buldum

  #31599
  1686
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 7:

  Sıvı Yakıtlar:
  Akışkan olma,yandığında kalıntı bırakmama,yüksek enerji verimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve makineleri çalıştırmak,ısınmak ve enerji üretmek için kullanılır.Taşınması ve depolanması kolaydır.Sıvı yakıtlar;ham petrol kökenli,alkol kökenli ve bitkisel yağ kökenli olarak sınıflandırılabilir.Bunlardan en yaygın kullanılanları ham petrol kökenli olanlardır.Motorin (mazot),benzin,fuel oil,gaz yağı ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnek olarak verilebilir.

  Biyodizel:Bitkisel yağlardan veya atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır.Genelde yağ bitkilerinin tohumlarından üretilmektedir.Çevre dostu olan bu yakıt türü,dizel motorlarda kullanılmaktadır.

  Biyoetanol:Bu yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı,mısır,buğday gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.Bu maddelerin özel işlemlerden geçirilmesi ile biyoetanol elde edilir.Benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan altermatif bir yakıttır.

  #31603

  FEN GÜNLÜĞÜM 8

  YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
  Kullanıldığı zaman tükenen,tekrar oluşması uzun zaman alan yakıtlardır.Fosil yakıtlar ve uranyum gibi nükleer enerji kaynakları,yenilenemez enerji kaynağıdır.Fosil yakıtlar kömür,doğal gaz ve petrol.Fosil yakıtlar hava su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.fosil yakıtların rezervleri sınırlıdır.Ülkemizde fosil yakıtların çok büyük bir bölümü ithal edilmektedir.

  #31604

  ENERJİ KAYNAKLARI İNSAN VE ÇEVRE
  Bir enerji türü başka bir enerji türüne dönüşebilir.Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik,ısı enerjisine dönüştürülerek kullanılabilmektedir.

  #31605

  Hocam ben fen günlüğümü yazıyorum göndere basıyorum bu yazı çıkıyor ve göndermiyor.”Sorry, but your comment seems to be Spam and has been blocked”.

  #31630
  Mirac Taha OKTEM
  Katılımcı

  Ses maddenin titresimiyle olusan bir enerji turudur.

  #31667
  1797
  Katılımcı

  Maddelerin titreşimiyle oluşan enerjiye SES denir.Durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi seste dalgalar halinde yayılır.Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.Katı maddelerin tanecikleri birbirine yakın olduğu için ses katı maddelerde daha hızlı yayılır.Sıvı maddelerin tanecikleri arası mesafe katılara göre daha fazladır.Gaz maddelerde tanecik arası boşluk en fazla olduğu için sesin en yavaş yayıldığı madde gazdır.Misal kulağımızı masaya dayadığımızda elimizi masaya vurduğumuz zaman sesin
  ilk olarak dayadığımız kulağa gittiğini fark ederiz.Maddelerin olmadığı ortamda (boşlukta) sesi aktaracak tanecik olmadığı için ses yayılamaz.

  Ahmet Ertuğrul Tursun 6/B 1797

  #31670

  FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Sesin Yayılması
  Ses maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne yayılır.ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.

  SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI YAYILMASI
  Davulun hava ortamında çıkardığı ses ile su ortamında çıkardığı ses aynı değildir.ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı,sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.bu durum sesin iletilme hızını da etkiler.benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir.

  FARKLI CİSİMLERDE ÜRETİLEN SESLER
  Farklı cisimlerin ürettiği seslerde farklıdır.Akarsu kenarındayken suyun çıkardığı sesi,yağmurlu havalarda oluşan gök gürültüsünü farklı işitiriz.Görmesek aile bireylerimizi,arkadaşlarımızı sadece seslerinden tanıyabiliriz.

  #31671
  1732
  Katılımcı

  Maddesel bir ortamda (katı, sıvı veya gaz) meydana gelen titreşimler ses olarak isimlendirilir.

  Işıkta olduğu gibi ses de oluşan bu titreşimlerin frekansına göre değişir. Bu değişik frekanstaki sesler müzikte farklı notalar olarak isimlendirilir.

  İnsan kulağı, kulak zarı vasıtasıyla bu ses titreşimlerini hisseder ve beyinde duyma olayı gerçekleşir.

  Işıkta belirli frekans aralığındaki renkleri görebildiğimiz gibi ses dalgalarını da belirli bir frekansa kadar duyabiliriz.

  Ses veren herşey titreşir. Bu titreşimler belli frekanslarda olmaktadır. İnsan kulağı 20Hz ile 20.000 Hz frekansı arasındaki sesleri duyabilir. Bazı canlılar bizim duyamadığımız yüksek frekanslı sesleri duyabilirler. Köpekler 50.000 Hz, kedi 65.000 Hz, yarasalar 120.000 Hz ve yunus balığı 150.000 Hz frekansına kadar olan sesleri duyabilirler.

  #31672
  1732
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Maddesel bir ortamda (katı, sıvı veya gaz) meydana gelen titreşimler ses olarak isimlendirilir.

  Işıkta olduğu gibi ses de oluşan bu titreşimlerin frekansına göre değişir. Bu değişik frekanstaki sesler müzikte farklı notalar olarak isimlendirilir.

  İnsan kulağı, kulak zarı vasıtasıyla bu ses titreşimlerini hisseder ve beyinde duyma olayı gerçekleşir.

  Işıkta belirli frekans aralığındaki renkleri görebildiğimiz gibi ses dalgalarını da belirli bir frekansa kadar duyabiliriz.

  Ses veren herşey titreşir. Bu titreşimler belli frekanslarda olmaktadır. İnsan kulağı 20Hz ile 20.000 Hz frekansı arasındaki sesleri duyabilir. Bazı canlılar bizim duyamadığımız yüksek frekanslı sesleri duyabilirler. Köpekler 50.000 Hz, kedi 65.000 Hz, yarasalar 120.000 Hz ve yunus balığı 150.000 Hz frekansına kadar olan sesleri duyabilirler.

  #31673
  1732
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9

  Maddesel bir ortamda (katı, sıvı veya gaz) meydana gelen titreşimler ses olarak isimlendirilir.

  Işıkta olduğu gibi ses de oluşan bu titreşimlerin frekansına göre değişir. Bu değişik frekanstaki sesler müzikte farklı notalar olarak isimlendirilir.

  İnsan kulağı, kulak zarı vasıtasıyla bu ses titreşimlerini hisseder ve beyinde duyma olayı gerçekleşir.

  Işıkta belirli frekans aralığındaki renkleri görebildiğimiz gibi ses dalgalarını da belirli bir frekansa kadar duyabiliriz.

  Ses veren herşey titreşir. Bu titreşimler belli frekanslarda olmaktadır. İnsan kulağı 20Hz ile 20.000 Hz frekansı arasındaki sesleri duyabilir. Bazı canlılar bizim duyamadığımız yüksek frekanslı sesleri duyabilirler. Köpekler 50.000 Hz, kedi 65.000 Hz, yarasalar 120.000 Hz ve yunus balığı 150.000 Hz frekansına kadar olan sesleri duyabilirler.

15 yazı görüntüleniyor - 16 ile 30 arası (toplam 106)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.