*FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM*

15 yazı görüntüleniyor - 46 ile 60 arası (toplam 106)
 • Yazar
  Yazılar
 • #31862
  1688
  Katılımcı

  Yaklaşmakta olan bir trenin se-
  sini hava ortamında duymadan
  önce raylardaki titreşimden his-
  sedebiliriz. Bu durumun sebebi
  sesin gazlara göre katılarda daha
  hızlı yayılmasıdır. Ses enerjisini
  madde tanecikleri birbirine akta-
  rır. Taneciklerin katılarda birbirine
  en yakın, gazlarda ise en uzak
  olduğunu öğrenmiştik. Tanecikler
  arasındaki mesafeye bağlı olarak
  titreşim hareketini en iyi katılar,
  sonra sıvılar ve en yavaş da gaz-
  lar iletir.

  #31863
  1688
  Katılımcı

  Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar. Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça
  maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği de artar. Böylece ses madde içinde daha süratli
  yayılır.

  #31864
  1688
  Katılımcı

  Fen günlüĝüm 9
  Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar. Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça
  maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği de artar. Böylece ses madde içinde daha süratli
  yayılır.

  #31865
  1688
  Katılımcı

  Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı, sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır.
  Maddenin farklı hâllerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır. Bu durum sesin iletilme hızını da
  etkiler. Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir. Aynı ses, bazı ortamlarda
  çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda da çoj kısa mesafelere iletilir.sesin yayıldıĝı ortamın deĝişmesiyle ses farklı işitilir

  #31866
  1688
  Katılımcı

  Ses, maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür. Ses, durgun bir suya atılan taşın oluş-
  turduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.
  Böylece ses yayılmış olur. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir. Maddenin
  olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilemez

  #31912
  Alper Efe KARADAĞ
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 10
  1.soru
  Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir.
  Buna göre;
  (..)Yağların fiziksel sindirimini safra sağlar.
  (..)Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar.
  (..)Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta biter.
  ifadelerinden doğru ve yanlışlar yapıldıktan sonra neyi elde ederiz?
  A)D,Y,D
  B)D,D,D
  C)D,Y,D
  D)Y,Y,D
  CEVAP:A
  2.soru
  Kol ile mide kası arasındaki farkları belirten bir sunum hazırlayan bir öğrenci bu sunumda aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
  A)Çalışma hızı
  B)İsteğe bağlı çalışma durumu
  C)Kasılıp-gevşeme durumu
  D)Şekil ve yapıları
  CEVAP:C
  3.soru
  Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal sindirim yoktur?
  A)mide
  B)ağız
  C)ince bağırsak
  D)yutak
  CEVAP:D
  SCİENCE DİARY 10 FİNİSHES!!!!

  #31926
  Taha Öcaloğlu
  Katılımcı

  SIVI YAKITLAR’DAN BAZILARI ŞUNLARDIR:
  -Gaz Yağı
  -Benzin
  -Mazot
  -Fuel-Oil
  -Kalorifer Yakıtı
  VB. Şeklindedir.
  Sıvı Yakıtlar:Ulaşımda yakıt olarak,Isınmada Vb. yerlerde kullanılır.

  #31927
  Taha Öcaloğlu
  Katılımcı

  GAZ YAKITLAR’DAN BAZILARI ŞUNLARDIR:
  -Doğal Gaz
  -Bütan Gazı
  -LPG
  -Hava Gazı
  -Biyogaz
  VB. Yerlerde Kullanılır.
  Gaz Yakıtlar:Yine sıvı yakıtlar gibi ulaşımda yakıt olarak,Elektrik üretiminde VB. yerlerde kullanılır.

  #32024
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 7
  YAKITLAR
  Yandığında çevreye enerji veren maddelere yakıt denir. Yakıtlar ısı ya da ışık elde etmek için araç ya da makineleri çalıştırmak için kullanılmaktadır. Yakıtlar;evlerde ısınmayı,otobüslerin çalışmasını elektrik üretimini ve daha sayamayacağımız bir çok olayın gerçekleşmesini sağlar. Tarihsel süreçte yakıtlar aydınlatma amaçlı da kullanılmıştır.

  Yakıtlar fiziksel hallerine göre üçe ayrılırlar.

  #32025
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  KATI YAKITLAR
  Kömür çeşitleri, ödün çeşitleri, bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnektir. Kömür günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır.Antrasit,turba taş kömürü ve linyitgibi kömür çeşitleri vardır

  #32026
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  SIVI YAKITLAR
  Akışkan olma,yandığında kalıntı bırakamama yüksek enerji verimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve makineleri çalıştırmak, ısınmak ve enerji üretmek için kullanılır.

  Biyodizel:Bitkisel yağlarda veya atık yağlardan elde edilen sıvı yakıttır.Genelde yağ bitkilerinin tohumlarından üretilmektedir.
  Biyoetanol:

  #32027
  Ömer Mete Yılmaz
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 10
  KATI YAKITLAR
  Başlıca katı yakıtlar odun ve maden kömürleridir. Yakacak olarak kullanılan odun ağaçtan elde edilir. Odunun yanmasıyla oluşan enerji düşüktür. Kerestelik ağaçların yakacak odun olarak kullanılması ve ağaçların plansız bir şekilde kesilmesi milli servetimizin yok olmasına yol açar. Linyit, taş kömürü, kok kömürü ve antrasit diğer katı yakıtlardan bazılarıdır. Maden kömürleri yer alından çıkartılır. Kömürlerin kaynağını bitkiler oluşturur. Kömür genellikle bataklıklardaki bitkilerin çürüyüp gömülmesiyle yani fosilleşme sonunda oluşur.

  #32030
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  By yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı, mısır, buğday gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.

  Gaz yakıtlar: Doğal gaz,LPG,ve biyogazdır.Bunlarda doğal gaz ve LPG yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır.

  Doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz yakıttır.

  LPG petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıkılaştırılması ile oluşur.

  #32031
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  Biyogaz,biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır.
  YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
  Kullanıldığı zaman tükenen,tekrar oluşması zan alan yakıtlardır.
  YENILENEBILIR ENERJİ KAYNAKLARI
  Güneş Enerjisi
  Güneş enerjisi yaygın olarak elektrik üretiminde ve termik (ısıl) işlemlerde kullanılır.

  #32041
  Emirhan
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9

  SESİN SÜRATİ
  Yaklaşmakta olan bir trenin sesini hava ortamında duymadan önce raylardaki titreşimden hissedebilir.Bu durumun sebebi sesin gazlarla katkılarda daha hızlı yayılmadısır. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır. Tanecikler katılarda birbirine en yakın,gazlardan ise en uzaktır.Taneciklrr arasındaki mesafeye bağlı olarak titreşim hareketini en iyi katkılar sonra sıvılar ve en yavaş da gazlar iletir.

  NOT:SES BOŞLUKTA YAYILMAZ.

15 yazı görüntüleniyor - 46 ile 60 arası (toplam 106)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.