Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31548

GAZ YAKITLAR
Doğal gaz,LPG ve biyogazdır. Bunlardan doğal gaz ve LPG yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır.
Doğal Gaz;yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır.
LPG,petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıvılaştırılmasıyla oluşur.
Biyogaz; biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz yanıcı diğer gazlardan farklı olarak sadece organik ham maddelerden oluşur