Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31595
1747
Katılımcı

KATI YAKITLAR
Kömür çeşitleri,odun çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir. Kömür,günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır. Antrasit,turba, taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.

Kömür,bitki kalıntılarının bataklık alanlarında birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması ile meydana gelmiştir.Bu tabakalar,yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle yerin derinliklere gömülerek milyonlarca yıl sonra kömürü oluşturmuştur.

Termik santrallerde elektrik üretmek,fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek ve binalarda ısınmak için kömürden faydalanılır.Tarisel süreçte tren ve gemilerin hareket ettirilmesinde de kömür kullanılmıştır.