Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31606
1675
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 9:
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması:
Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesler;
Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıkla sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz.Sesin maddelerin titreşimi sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı
titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok titreşim hareketi yapan kaynaklardan ise ince ses çıkar. Cisimlerin yapıldığı maddelerin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddelere aynı kaşıkla vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.Bunlara ek olarak aynı maddeden yapılmış ancak şekilleri farklı cisimlerden çıkan sesler de
birbirinden farklı olur.Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması Bir ses kaynağından çıkan sesin, yani hafif ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse, duyulan ses de değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses katı, sıvı ve gaz gibi farklı ortamlarda
farklı duyulur.