Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31670

FEN GÜNLÜĞÜM 9
Sesin Yayılması
Ses maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne yayılır.ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.

SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI YAYILMASI
Davulun hava ortamında çıkardığı ses ile su ortamında çıkardığı ses aynı değildir.ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı,sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.bu durum sesin iletilme hızını da etkiler.benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir.

FARKLI CİSİMLERDE ÜRETİLEN SESLER
Farklı cisimlerin ürettiği seslerde farklıdır.Akarsu kenarındayken suyun çıkardığı sesi,yağmurlu havalarda oluşan gök gürültüsünü farklı işitiriz.Görmesek aile bireylerimizi,arkadaşlarımızı sadece seslerinden tanıyabiliriz.