Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31681
1700
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 8
KATI YAKITLAR:
Kömür çeşitleri,odun çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak verilebilir.Kömür,günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır.Antrasit,turba,taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.
Kömür,bitki kalıntılarının bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması ile meydana gelmiştir.Bu tabakalar,yer kabuğu hareketlerinin etkisiyle yerin derinliklerine gömülerek milyonlarca yıl sonra kömürü oluşturmuştur.
Termik santrallerde elektrik üretmek,fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek ve binalarda ısınmak için kömürden faydalanılır.Tarihsel süreçte tren ve gemilerin hareket ettirilmesinde de kömür kullanılmıştır.
ODUN: Biyokütle yakıt olarak kullanılan odun; yaşlanmış,kurumuş,budanmış ya da seyreltme için kesilmiş ağaç parçalarından oluşur. Odun; yakıt olarak ısınmada,pide fırınlarında ve yemek pişirmede kullanılmaktadır.
SIVI YAKITLAR:
Akışkan olma,yandığında kalıntı bırakma,yüksek enerji birimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve makineleri çalıştırmak,ısınmak ve enerji üretmek için kullanılır.Taşınması ve depolanması kolaydır. Sıvı yakıtlar; ham petrol kökenli,alkol kökenli ve bitkisel yağ kökenli olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan en yaygın kullanılanları ham petrol kökenli olanlarıdır.Motorin (mazot), benzin,fuel oil,gaz yağı ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnektir.
BİYODİZEL: Bitkisel yağlardan veya atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır.
BİYOETANOL: Bu yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı,mısır,buğday gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.
GAZ YAKITLAR:
Gaz yakıtlar; doğal gaz,LPG (likit petrol gazı-sıvılaşmış petrol gazı) ve biyogazdır. Bunlardan doğal gaz ve LPG,yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır. Katı yakıtlara göre daha çevreci olan gaz yakıtlar; yanma sonrasında sadece gaz atık oluşturur,katı kalıntı bırakmaz.
Doğal gaz,yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır.
LPG,petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıvılaştırılması ile oluşur.

ELİF ATEŞÇİ:)