Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *7B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31788
2152
Katılımcı

Karımlar
Maddeler saf maddeler ve karışımlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
Birden fazla maddenin özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesine karışım denir.
Karışımlar birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşur.
Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
Karışımların sembol ya da formülleri yoktur.
Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
Hava, salata, toprak farklı maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan karışımlardır.
Karışımlar görünümlerine göre homojen (çözelti) ve heterojen (adi karışım) olmak üzere ikiye ayrılır.