Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31857
Nisa Nur GÜNAY
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 8:
SESİN SOĞURULMASI:🔊
Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, çarptığı yüzey tarafından tutulmasına soğurulma denir.

Sesin soğurulması sırasında ses dalgalarını oluşturan tanecikler dağınık yansımaya uğrar ve tanecikler birbirine karışarak birbirleri ile çarpışırlar. Çarpışma sırasında taneciklerin sahip olduğu hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve sesin şiddeti azalır. Sesin yayıldığı ortamların farklı olması, sesin farklı miktarda soğurulmasına ve ses şiddetindeki azalmanın farklılık göstermesine neden olur.

Ses kaynağından çıkan ses dalgaları katı bir yüzeye çarptığında ses dalgalarının bir kısmı yüzey tarafından soğrulur, bir kısmı iletilir, bir kısmı da yüzey tarafından yansıtılır. Ses dalgaları katı yüzeye çarptığında bir kısmı soğrulduğu için yüzeyin diğer tarafına iletilen ses dalgalarının şiddeti azalır.

ÖRNEKLER:📜

1)Yan odadaki TV sesinin duyulması, sesin soğrulup iletilmesi nedeniyledir.
 
2-) Kar yağdığında ortam daha sessiz olur. Bunun nedeni sesin kar tarafından soğrulmasıdır. Kar sayesinde sesin yansıması azalır.
 
3-) Sesin kontrol edilebilmesi için yansımasının, iletiminin ve soğrulmasının nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi gerekir.

🎀NİSA NUR GÜNAY 🎀