Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32063

Bazı canlılar ses yansımasını kullanır. Ekolokasyon, gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla
çevredeki engel, canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir. Yarasa, yunus gibi canlılar

ses yansımasıyla maddelerin yerlerini belirleyebilir, avlanabilir. Yarasalar, geceleri yönlerini çı-
kardıkları ses dalgalarının bir engele çarpıp geri gelmesi sayesinde bulur.