Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32064

Sesin Soğurulması
Ses dalgalarının bir engele çarpıp kaynağına geri dönmesine yankı denir. Bir dağa karşı bağırdığımızda bir süre sonra sesimizi tekrar duyabiliriz. Yeterli mesafe bırakarak ve kirletici diğer sesler olmadan yüksek binalar veya duvarların karşısında bağırdığımızda da sesimizin yankısını algılayabiliriz.Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine, ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğurulması denir. Boşluklu, gözenekli, yumuşak maddeler sesi iyi soğurur.