Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *7B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32133
2169
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 9:Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki gruba ayrılır.Bunlar homojen (çözelti) diğeri ise heterojen (adi karışım)’lardır.Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışım denir.Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünür.Homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılır.
Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülmeyecek kadar küçük taneciklere (atom,molekül) gibi ayrılmasına çözülme denir.