Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32137
Hiranur Ertem
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 17
SESİN YAYILMASI
Ses,maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses,durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır.Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.SESİN yapılabilmesi için madde sel ortam gereklidir.Maddenin olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilemez.
SESIN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
Davulun hava ortamında çıkardığı ses ile su ortamında çıkardığı ses aynı değildir.Benzer şekilde gitar çalınırken hava ortamından gelerek kulağımıza ulaşan ses ile kulağımızı gitar gövdesine dayadığımızda duyduğumuz ses aynı olmaz.Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı,sıvı ya da gaz ortamlardan geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.Bu durum sesin iletilme hızını da etkiler.Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesi şiddeti de değişir.Aynı ses,bazı ortamortamlarda çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda çok kısa mesafelere iletilir.Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.