Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32193

FEN GÜNLÜĞÜM 11
Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri:
– Vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak
– Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek
– Duyu organlarını yönetmek
– Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak
– Duygu, düşünce ve hafızayı oluşturmak
– Kan basıncı, uyku, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal olayları yönetmek
– Organlar ve beyin arasında bilgi iletimini sağlamak
– Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek
Denetleyici ve düzenleyici sistem; sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Sinir Sistemi
Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemi, nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler;gözler, dudaklar, dişler, parmak uçları dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır.
Beyin
Kafatası içerisinde iki yarım küreden olu-şan,dış yüzeyi girintili çıkıntılı, beyazımtırak renkli,
yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan organdır.
Vücudun öğrenme,hafıza ve yönetim merkezi olan beynimizin birçok görevi bulunmaktadır.Bu görevler aşağıda sıralanmıştır:
• Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.
• Konuşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin
gerçekleşmesini sağlar.
• Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
• Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar.
• Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları
düzenler.