Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32269
1673
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 14:
SESİN SÜRATİ:
Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Taneciklerin uzaklığı katılarda birbirine en yakın , gazlarda ise en uzaktır. Tanecikler arasındaki mesafeye bağlı olarak titreşim hareketini en iyi katılar, sonra sıvılar en yavaş da gazlar iletir. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar. çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği de artar. Böylece ses madde içinde daha süratli yayılır.
SES BOŞLUKTA YAYILIR MI?
Sesin dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları sadece katı, sıvı ve gaz gibi maddesel ortamlarda yayılabilir. Boşlukta ise madde tanecikleri olmadığı için ses kaynağının titreşim sonucu yaydığı titreşim hareketi taşınamaz ve ses boşlukta yayılamaz.
ESRA DEMİR