Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *5A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32303
2373
Katılımcı

Fen Günlüğüm 9
Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
1-Aşırı nüfus artışı
2-Çevre kirliliği
3-Doğal Yaşam alanlarının tahrip edilmesi
4-Doğal kaynakların aşırı kullanımı
5-Sulak alanların kurutulması
6-Aşırı avlanma
7-Küresel ısınma ve bunun sonucunda küresel iklim değişikliği
8-Erozyon
9-Orman yangınları
10-Doğal afetler
1-Aşırı otlatma ve bitkilerin aşırı toplanması