Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *6A SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#32434
1756
Katılımcı

FEN GÜNLÜĞÜM 9
Ses maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses durgun bir suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır.Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır böylece ses yayılmış olur.Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir.Maddenin olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilemez.
maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.Ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir.Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.
Tanecikler katılarda birbirine en yakın,gazlarda ise en uzaktır.Titreşim hareketini en iyi katılar sonra sıvılar en yavaş gazlar iletir.Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar.Çünkü maddenin sıcaklığı artıkça maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği artar.Ses boşlukta yayılamaz.Aynı mesafeyi daha süratli olan daha kısa zamanda alır.Işığın sürati sesin süratinden fazladır.
AYŞE RANA KAŞAN