Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

Ana sayfa Fen Club *7B SINIFI PAYLAŞIMLARIMIZ* *FEN GÜNLÜĞÜM* Yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM*

#31360
2140
Katılımcı

Karışımlar
Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir.

1:Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
2:Karışımların sembol ya da formülleri yoktur.
3:Karışımı oluşturan maddeler arasında belirlibir oran yoktur.

Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışım denir.Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünür.Homojen karışımlar çözelti olarakda adlandırılır.

Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülmeyecek kadar küçük tahriklere ayrılmasına çözünme denir.

Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara ise heterojen karışımlar denir.