1675

Oluşturulan forum yanıtları

11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)
 • Yazar
  Yazılar
 • yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32376
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 19:
  Vücudumuzdaki Sistemlerin Uyumu ve Sağlığı:
  Vücudumuzda gerçekleşen her olay ve yaptığımız her iş, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması ile gerçekleşmektedir. Bir başka deyişle vücudumuzda bir iş bölümü vardır. Örneğin yemek yerken sindirim sistemimiz, yediğimiz yiyeceklerin sindirimine başlar. İç salgı bezleri sayesinde sindirime yardımcı hormonlar salgılanır. Sindirilen besinler dolaşım sistemiyle tüm vücuda yayılır. Solunum sistemi ile aldığımız oksijen, dolaşım sistemiyle hücrelere ulaşarak besin maddelerinin hücrelerde enerjiye dönüşmesi sağlar. Vücudumuzdaki faaliyetler sonucunda oluşan atıklar, boşaltım sisteminin yardımıyla vücudumuzdan uzaklaştırılır.
  Bağımlılık Yapan Maddeler ve Vücudumuza Etkileri:
  Sigara, alkol ve uyuşturucu ilaçlar gibi bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzdaki sistemler üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Bağımlılık yapan maddelerin kullanılması,vücudumuzda birçok hastalığa sebep olmaktadır.
  SİGARA:
  Sigarada 4000 civarında zararlı madde bulunur. Bu maddelerden nikotin, bağımlılığa; egzoz gazı, katran ve tiner gibi diğer maddeler ise vücudumuzda pek çok hastalığa neden olur. Sigara kullanımı en çok akciğerleri etkiler. Sigara kullanımı;
  • akciğer ve gırtlak kanseri,
  • bronşit ve astım,
  • kalp ve damar hastalıkları,
  • sindirim bozukluklarına yol açar.
  Alkol:
  Alkol de sigara gibi hem kullanan kişiye hem de çevresindekilere zarar veren bir alışkanlıktır. Sürekli alkol kullanan kişiler; konuşma, yürüme ve denge sorunları yaşarlar. Alkollü araç kullanan kişiler; trafik kazalarına neden olur, kendilerine ve çevrelerine zarar verirler. Alkol kullanımından en çok etkilenen organ karaciğerdir. Karaciğer, alkolün olumsuz etkilerini azaltmak için çalışırken zarar görür. Karaciğeri zarar gören kişilerde karaciğer kanseri ve siroz gibi hastalıklar oluşabilir. Ayrıca alkol kullanımı, mide ve bağırsak gibi birçok organa da zarar verir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32156
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 15:
  Çevresel Sinir Sistemi:
  Çevresel sinir sistemi vücudumuzu ağ gibi kaplamıştır. Çevresel sinir sistemi, beyin ve omurilik ile organlarımız arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir.Çok sayıda sinir hücresi beyin ve omurilikten çıkarak vücudumuzun her yerine dağılmaktadır. Böylece sinirler, çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen tüm olayları merkezî sinir sistemine çok hızlı bir şekilde ulaştırmaktadır. Ses, ışık, koku gibi vücudun içinde veya bulunduğumuz çevrede meydana gelen değişikliklerin vücutta oluşturduğu etkiye uyartı denir. Uyartılar vücuttaki sinir hücrelerince uyartı mesajlarına dönüştürülerek çevresel sinir sistemiyle merkezî sinir sistemine aktarılır. Merkezî sinir sistemi bu uyartı mesajlarını değerlendirerek tepki mesajlarını hazırlar. Merkezî sinir sisteminden gelen tepki mesajları,
  ilgili organ ve kaslara aynı şekilde çok hızlı taşınır .Uyartı mesajları ve bunlara karşılık oluşturulan tepki
  mesajları sinir sistemindeki farklı sinir hücrelerince taşınmaktadır.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32057
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 14:
  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem denir. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzda farklı görevleri bulunmaktadır.
  Sinir Sistemi

  Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
  Merkezî Sinir Sistemi;
  Merkezî sinir sistemi, nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler;
  gözler, dudaklar, dişler, parmak uçları dâhil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır.Merkezî sinir sistemi temel olarak beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beyincik ve omurilik soğanı ise beynin kısımlarıdır. Bu nedenle merkezî sinir sisteminde beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı olmak üzere dört organ bulunur.🧠🧠

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32029
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 13:
  Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir diğer yakıt ise doğal gazdır. Evlerimizde genellikle ocak, şofben gibi araçlarda kullanılan tüplerde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bulunmaktadır. LPG gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlar kadar atık bırakmadığı için temiz yakıt olarak kabul edilir.
  Kömür ve petrol gibi yakıtlar fosil yakıtlar olarak adlandırılır.

  Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler ve fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarına örnektir. Bu tür kaynaklar kullanıldığında yerine yenisinin oluşması çok uzun zamanda (milyonlarca yıl) gerçekleştiği için yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılır.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32022
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 12:
  Sinir Sistemi:
  Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

  Merkezî Sinir Sistemi:
  Merkezî sinir sistemi, nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler;
  gözler, dudaklar, dişler, parmak uçları dâhil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır. Merkezî sinir sistemi temel olarak beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beyincik ve omurilik soğanı ise beynin kısımlarıdır. Bu nedenle merkezî sinir sisteminde beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı olmak üzere dört organ bulunur.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32000
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 11:
  Denetleyici ve Düzenleyici Sitemlerin Görevleri;
  -Vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak,
  -Vücüttaki tüm sistemleri yönetmek,
  -Duyu organlarını yönetmek
  -Hormon üreterek çeşitli görevler yapmak
  -Duygu,düşünce ve hafızayı oluşturmak
  -Kan basıncını,uyku,vücut sıcaklığı vb. yaşamsal olayları yönetmek,
  -Organlar ve beyin arasında bilgi iletimi sağlamak,
  -Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31894
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 11:
  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması:
  Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesler Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıklar sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz. Sesin maddelerin titreşimi sonucunda
  oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok
  titreşim hareketi yapan kaynaklardan ise ince ses çıkar. Cisimlerin yapıldığı maddelerin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddelere aynı kaşıkla vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur. Bunlara ek olarak aynı maddeden yapılmış ancak şekilleri farklı cisimlerden çıkan sesler de
  birbirinden farklı olur. Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması Bir ses kaynağından çıkan sesin, yani hafif ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse, duyulan ses de değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses katı, sıvı ve gaz gibi farklı ortamlarda
  farklı duyulur.🎤🎤🎤

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31843
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 10:
  Ses Sürati:
  Su içerisinde yüzerken, uzaktan geçen bir teknenin motor sesini, suyun dışındaki birine göre daha iyi duyarız. Benzer şekilde, kulağımızı masaya dayadığımızda farklı sesler duymaya başlarız. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, ses farklı ortamlarda farklı süratlerde yayılmaktadır. Sesin yayılma süratine, ortamın kendisinin yanı sıra, ortamın sıcaklığının da etkisi vardır. Ortamın Türünün Sesin Yayılma Süratine Etkisi
  Ses, cisimlerin titreşmesi ile oluşur. Bu titreşim hareketi, ortamda bulunan diğer taneciklere ve oradan da kulağımıza iletilir. Bu nedenle, sesin oluştuğu kaynaktan kulağımıza kadar gelebilmesi için, ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi maddesel bir ortamın bulunması gerekir. Ses dalgalarının ilerleme sürati ortamın türüne bağlıdır. Ses katılarda en süratli, gazlarda en yavaştır. Ses dalgalarının ortama göre ilerleme süratleri arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

  Vkatı >Vsıvı > V gaz

  Sesin iletim süratinin ortama bağlı olması, ortamdaki maddenin tanecik yapısı ile ilgilidir. Katı ortamını oluşturan tanecikler sıvılara göre, sıvı ortamı oluşturan tanecikler de gazlara göre birbirine daha yakın oldukları için, ses dalgalarının enerji aktarımı katılarda en kolay, gazlarda ise en zor olur. Ancak ses dalgaları, boşlukta ya da havası boşaltılmış ortamlarda titreşimle enerji akışının sağlanabileceği tanecikler olmadığından, yayılamaz. Katılarda ses iletimi daha iyi ve süratli olduğu için, kulağımızı masaya dayadığımızda önceden
  duyamadığımız sesleri duymaya başlarız🔊📣📢.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31606
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9:
  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması:
  Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesler;
  Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıkla sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz.Sesin maddelerin titreşimi sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı
  titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok titreşim hareketi yapan kaynaklardan ise ince ses çıkar. Cisimlerin yapıldığı maddelerin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddelere aynı kaşıkla vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.Bunlara ek olarak aynı maddeden yapılmış ancak şekilleri farklı cisimlerden çıkan sesler de
  birbirinden farklı olur.Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması Bir ses kaynağından çıkan sesin, yani hafif ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse, duyulan ses de değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses katı, sıvı ve gaz gibi farklı ortamlarda
  farklı duyulur.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31535
  1675
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 8:
  Sesin Yayılması:
  Günlük hayatımızda birçok ses ile etkileşir ve bu sesleri kulaklarımızla duyarız.Tahta bir kapı ya da cam bir bardağa vurduğumuzda ses çıkar.Konuşurken veya müzik aletleri çalarken çevremize farklı bir ses yayarız.Çevrem- izdeki canlı,cansız tüm varlıklardan çıkan bu sesler,titreşimler sonucu meydana gelir.Titreşim sonucu oluşan ses,
  bir enerji türüdür ve dalgalar halinde her yöne yayılır.

  Ses, yayıldığı ortamda bulunan maddeleri titreştirerek yayılır.bu yüzden sesin yayılması için katı,sıvı veya
  gaz gibi maddesel ortamlar gereklidir.Havası boşaltılmış kapalı bir kap veya uzay boşluğu gibi maddesel olmayan
  ortamlarda oluşan sesler yayılmaz.

  Sesin sıvı,katı ve gaz ortamlarda yayılması günlük yaşantımızdan birçok örnek verebiliriz.Öncelikle çevremizdeki sesleri duyabiliyor olmamız sesin bir gaz ortamı olan havada yayıldığını gösterir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31332
  1675
  Katılımcı

  KATI YAKITLAR:
  Kömür çeşitleri,odun çeşitleri,bitki parçaları,bitki tohumları
  ve tohum kabukları katı yakıtlara örnek olarak gösterilebilir
  . Kömür günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır.
  Antrasit,turba,taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır.

11 yazı görüntüleniyor - 1 ile 11 arası (toplam 11)