Kerem TURGUT

Oluşturulan forum yanıtları

6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Yazar
  Yazılar
 • yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32052
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 8
  SESİN YAYILMASI
  Canlı veya cansız ses kaynaklarından çıkan ses, maddelerin titreşmesi sonucu oluşur.
  a)Sesin Katılarda Yayılması
  Ses en iyi ve en hızlı katılarda yayılır. Bir trenin sesi hem havada hem raylarda yayılarak ilerler.
  b) Sesin Sıvılarda Yayılması
  Ses sıvılarda gazlarda olduğundan daha hızlı yayılır. Suyun içindeki yunusun sesi ,hem suda hem de havada yayılarak ilerler.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32031
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  Biyogaz,biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır.
  YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI
  Kullanıldığı zaman tükenen,tekrar oluşması zan alan yakıtlardır.
  YENILENEBILIR ENERJİ KAYNAKLARI
  Güneş Enerjisi
  Güneş enerjisi yaygın olarak elektrik üretiminde ve termik (ısıl) işlemlerde kullanılır.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32030
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  By yakıt türünün ham maddesi şeker pancarı, mısır, buğday gibi tarımsal ürünler ve bunların kullanımıyla oluşan tarımsal atıklardır.

  Gaz yakıtlar: Doğal gaz,LPG,ve biyogazdır.Bunlarda doğal gaz ve LPG yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır.

  Doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz yakıttır.

  LPG petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıkılaştırılması ile oluşur.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32026
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  SIVI YAKITLAR
  Akışkan olma,yandığında kalıntı bırakamama yüksek enerji verimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve makineleri çalıştırmak, ısınmak ve enerji üretmek için kullanılır.

  Biyodizel:Bitkisel yağlarda veya atık yağlardan elde edilen sıvı yakıttır.Genelde yağ bitkilerinin tohumlarından üretilmektedir.
  Biyoetanol:

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32025
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  KATI YAKITLAR
  Kömür çeşitleri, ödün çeşitleri, bitki parçaları,bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlara örnektir. Kömür günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır.Antrasit,turba taş kömürü ve linyitgibi kömür çeşitleri vardır

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32024
  Kerem TURGUT
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 7
  YAKITLAR
  Yandığında çevreye enerji veren maddelere yakıt denir. Yakıtlar ısı ya da ışık elde etmek için araç ya da makineleri çalıştırmak için kullanılmaktadır. Yakıtlar;evlerde ısınmayı,otobüslerin çalışmasını elektrik üretimini ve daha sayamayacağımız bir çok olayın gerçekleşmesini sağlar. Tarihsel süreçte yakıtlar aydınlatma amaçlı da kullanılmıştır.

  Yakıtlar fiziksel hallerine göre üçe ayrılırlar.

6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)