2169

Oluşturulan forum yanıtları

9 yazı görüntüleniyor - 1 ile 9 arası (toplam 9)
 • Yazar
  Yazılar
 • yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32458
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 12:
  GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARI
  Güneş canlıların temel enerji kaynağıdır.Güneşte meydana gelen bazı olaylar soncunda açığa çıkarak ışık ışınlarıyla yeryüzüne ulaşan enerji güneş enerjisi olarak adlandırılır.
  Güneşten çıkan ışınlar yaklaşık 150 milyon km yol katlederek dünyaya ulaşır ve atmosfer tabakasına girer.Güneş enerjisinin küçük bir kısmı yeryüzüne ulaşır ancak güneş enerjisinin dünyaya gelen küçük bir bölümü bile insanların mevcut enerji tüketiminden oldukça fazladır.
  Güneş enerjisi yenilebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır.Bu nedenle insanlar güneş enerjisinden yararlanma konusunda uzun yıllardır araştırma ve çalışma yapmaktır.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32452
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 11:
  IŞIĞIN SOĞURULMASI:
  Bir ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal olarak her yöne yayılır.Işık ışınları herhangi bir madde ile karşılaştığı zaman ışınların bir kısmı yansır,bir kısmı ise madde tarafından tutulur.Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir.Işığın madde tarafından soğurulması maddenin sıcaklığını arttırır.
  Parkta yaptığınız gezintiden sonra oturmak için aralarında seçim yaptığınız bankları gözden geçiriniz.Güneş ışınları doğrudan alan bank,ışığı soğurur.Işık enerjisi ısı enerjisine dönüşür, ve böylelikle ısını etkisiyle bankın sıcaklığı artar.Gölgede bulunan bank ise güneş ışınlarını doğrudan almadığı için ışığı daha az soğurur, bu bankın sıcaklığı daha az olur.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32445
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 10:
  GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ
  *Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
  *Enerji tasarrufu sağlar.
  *Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
  *Sağladığı kaynak ve enerji tasarrufu sayesinde ülkenin gelişmesine ve ekonomisine katkıda bulunur.
  Ayrıca sivil toplum kuruluşları da atıkların toplaması ve geri dönüşümünde önemli görevler üstlenmektedir.
  Örneğin;
  *Çevko:(Çevre ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı),
  *Aged:( Atık kağıt ve geri dönüşümcüler derneği), gibi.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32133
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9:Karışımlar görünümlerine göre homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki gruba ayrılır.Bunlar homojen (çözelti) diğeri ise heterojen (adi karışım)’lardır.Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışım denir.Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünür.Homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılır.
  Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülmeyecek kadar küçük taneciklere (atom,molekül) gibi ayrılmasına çözülme denir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32132
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 8:Maddeler saf maddeler ve karışımlar olarak iki gruba ayrılır.Birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir.karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini kaybetmez.
  -Karışımların sembol ya da formülü yoktur.
  -Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur.
  -Hava,salata,toprak farklı maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşan karışımlardır.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32129
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 7:
  BİLEŞİKLER:
  -En az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir.
  -Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybeder.
  -Bileşiği oluşturan element atomları belirli oranda birleşir.
  -Bileşikler formüllerle gösterilir.
  -Bileşiklerin bazıları moleküllerden oluşur.
  -Su,tuz,şeker,sodyum hidroksit,hidrojen klorür,kalsiyum oksit bileşiklere örnektir.
  Hidrojen ve oksijen atomları birleşerek su moleküllerini oluşturur.Su gibi moleküllerden oluşan bileşiklere molekül yapılı bileşik denir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32123
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 6:Maddeler kimyasal özelliklerine göre saf madde ve saf olmayan madde (karışımlar)olarak sınıflandırılır.Karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değildir.aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere saf madde denir.elementler ve bileşikler saf maddelerdir.
  ELEMENTLER:
  -Tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir.
  -Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
  -Elementler sembollerle gösterilir.
  -Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamaz.
  -Hidrojen,demir ve altın elementlere örnektir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32107
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 5:Aynı ya da farklı atomlar bir araya gelerek atom kümelerini oluşturabilir.Atomların oluşturduğu bu atom kümeleri molekülolarak adlandırılır.Aynı elementlerin atomlarından oluşan moleküller element molekülü olarak adlandırılır.Element molekülü tek çeşit atom içerir.Oksijen ve hidrojen doğada moleküller halinde bulunan elementlere örnektir.
  Farklı atomlardan oluşan moleküllerde ise atomların büyüklüğü ve özellikleri farklıdır.Bu şekildeki moleküller ise bileşik molekülü olarak adlandırılır.Su,şeker gibi bileşikler molekül yapılı bileşiklere örnektir.Moleküllerden oluşan element ve bileşikler vardır.Ancak bütün element ve bileşikler molekül yapılı değildir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32105
  2169
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 4:Bilim adamı democritusa göre bir parçayı ayırdığımızda elde edilen en küçük şey atomdur ve bütün çevremizdeki maddelerin hepsi aynı cins atomdan oluşur.
  Bilim adamı daltona göre maddenin en küçük yapı taşı atomdur.Bölünemez ve parçalanamaz.Atom içi dolu küre şeklindedir ve bütün maddeler farklı cins atomdan oluşur.
  Bilim adamı thomsona göre atom dışı pozitif yüklü bir küre olup negatif yüklü elektronlar kek içerisinde gömülü üzüm gibidir.
  Bilim adamı rutherforda göre atomun kütlesinin yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşit olduğu elektronlarda çekirdeğin etrafındaki enerji katmanlarından yörüngelerde döndüğünü öne sürmüştür.
  Bilim adamı neils bohra göre atomların çekirdeğinde (+) yüklü proton ve yüksüz nötronların bulunduğunu,çekirdeğin etrafında elektronların bulunduğunu öne sürdü.

9 yazı görüntüleniyor - 1 ile 9 arası (toplam 9)