1674

Oluşturulan forum yanıtları

10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)
 • Yazar
  Yazılar
 • yanıtla: ..HAYAT İYİLİKLERLE GÜZEL.. #32318
  1674
  Katılımcı

  Hocam ben de kuşların yemesi için küncü tanelerini bahçeye sirkeledim.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32301
  1674
  Katılımcı

  Fen GÜNLÜĞÜM12
  İç salgı bezleri:Vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasında sinir sistemine yardımcı olur.İç salgı bezlerinin ürettikleri özel salgılara “hormon”denir. Hormonlar iletilecekleri organlara kan yoluyla taşınmaktadır.
  *Hipofiz bezi:Büyüme hormonu salgılar.
  *Tiroit bezi:Vücuttaki iyot miktarını düzenler.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32300
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm11
  Çevresel sinir sistemi:Beyin ve omurilikle organlarımız arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir.Çevremizde ve vücudumuzda meydana gelen tüm olayları merkezi sistemine çok hızlı bir şekilde ulaştırır.Ses,ışık,koku gibi vücudun içinde veya çevremizde meydana gelen değişikliklerin vücutta oluşturduğu etkiye”uyartı”denir.Uyartılar vücuttaki sinir hücrelerince uyartı mesajlarına dönüştürülerek çevresel sinir sistemiyle merkezi sinir sistemine aktarılır. Merkezi sinir sistemi bu uyartı mesajlarını tepki mesajlarına çevirir.Tepki mesajları ilgili organ ve kaslara hızlı şekilde taşınır…

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32297
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm10(Devamı)
  Beyincik: Vücudun denge ve hareket merkezidir.
  Omurilik soğanı:Vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasını sağlar. İç organlarımızın çalışmasını kontrol eder. Bu mühim görevinden dolayı kendisine “hayat düğümü”denir.
  Omurilik:Vücut organlarıyla merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar.Refleks hareketlerini de kontrol eder.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32272
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9(Devamı)
  Beyincik: Vücudun denge ve hareket merkezidir.
  Omurilik soğanı: Sistemlerin çalışmasını düzenler. İç organlarımızın çalışmasını kontrol ettiği için kendisine”hayat düğümü “denir.
  Omurilik: Organlarla merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar. Refleks davranışları da kontrol eder.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32260
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9 (DEVAMI)
  Gelin merkezi sinir sistemini beraber tanıyalım:
  “Nöron” adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler; başımızdan ayak uçlarımıza kadar tüm vücudumuza yayılır.

  Beyin:Kafatası içinde iki yarım küreden oluşan,ceviz içine benzeyen, beyazımtırak renkli yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan bir organımızdır. Beynimizin görevleri kısaca şunlardır:
  1)Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir.
  2)İstemli hareketlerimizi gerçekleştirmemizi sağlar.
  3)Öğrenme,hafıza ve yönetim merkezidir.
  4)Kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlar.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32259
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9(Devamı)
  Denetleyici ve düzenleyici sistemler ikiye ayrılır:
  Sinir sistemi:Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.
  Merkezi sinir sistemi: Beyin ve omurilikten, beyin beyincik ve omurilik soğanından oluşur.
  Çevresel sinir sistemi: Çok sayıda sinir hücresinden oluşur.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32258
  1674
  Katılımcı

  FEN GÜNLÜĞÜM 9
  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme “denetleyici ve düzenleyici sistem” denir. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri kısaca şunlardır:
  1)Vücudun uyumlu bir şekilde çalışması
  2) Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek
  3)Duyu organlarını yönetmek
  4)Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak
  5)Organlar ve beyin arasındaki bilgi iletimini yapmak vs.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32188
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm 8
  Işık sesten hızlıdır.Ses pürüzsüz ve sert ortamda yansırken,pürüzlü ve yumuşak ortamda soğrulur.Ses boşlukta yayılmaz.Çünkü boşlukta tanecik yoktur.
  SES YALITIMI
  Ses yalıtımı;gürültüyü en aza indirmek için binalarda,taşıtlarda ve iş yerlerinde yapılan yalıtım türüdür.Ses ;duvarları tavanı ve zemini titreştirir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31692
  1674
  Katılımcı

  Fen Günlüğüm 8
  Ses boşlukta yayılmaz. Sesi “katı tanecikli cisimler>sıvı tanecikli cisimler>gaz tanecikli cisimler” olarak yayılma hızını sıralayabiliriz.

10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)