yasemin eda

Oluşturulan forum yanıtları

10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)
 • Yazar
  Yazılar
 • yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32459
  yasemin eda
  Katılımcı

  • Bu yanıt 3 ay 3 hafta önce önce yasemin eda tarafından değiştirildi.
  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32268
  yasemin eda
  Katılımcı

  SİNİR SİSTEMİ

  Merkezi Sinir Sistemi:Nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler gözler,dudaklar,dişler,parmak uçları dahil olamak üzere vücudumuzun her yerine yayılır.

  🧠Beyin🧠: Kafatası içerisinde iki yarım küreden oluşan, dış yüzeyi girintili çıkıntılı, beyazımtırak renkli,
  yüzeyinde koruyucu bir zar bulunan ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan organdır.Vücudun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezi olan beynimizin birçok görevi bulunmaktadır.Bu görevler aşağıda sıralanmıştır;
  • Beş duyu organından gelen bilgileri değerlendirir.
  • Konuşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
  • Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
  • Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar.
  • Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları düzenler.♥
  YASEMİN EDA ATASEVER

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32267
  yasemin eda
  Katılımcı

  İÇ SALGI BEZLERİ

  HİPOFİZ

  TİROİT

  PANKREAS

  BÖBREK ÜSTÜ BEZİ

  EŞEYSEL BEZLER:TESTİS

  YUMURTALIK

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32265
  yasemin eda
  Katılımcı

  DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

  SİNİR SİSTEMİ
  ↙ ↘
  MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ÇEVRESEL S. SİSTEMİ
  ↙ ↘
  BEYİN OMURİLİK

  BEYİNCİK

  OMURİLİK SOĞANI

  ♥YASEMİN EDA ATASEVER♥

  • Bu yanıt 6 ay 1 hafta önce önce yasemin eda tarafından değiştirildi.
  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32264
  yasemin eda
  Katılımcı

  6..🧠DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER🧠
  Vücudumuzdaki sistemlerin ve bu sistemlerdeki organ ve yapıların sorunsuz ve birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını kontrol eden sisteme “denetleyici ve düzenleyici sistem” denir.Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevleri şunlardır;
  🧠Vücudun uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
  🧠Vücuttaki tüm sistemleri yönetmek.
  🧠Duyu organlarını yönetmek.
  🧠Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak.
  🧠Duygu,düşünce ve hafızayı oluşturmak.
  🧠Kan basıncı,uyku,vücut sıcaklığı gibi yaşamsal olayları yönetmek.
  🧠Organlar ve beyin arasında bilgi iletimi sağlamak.
  🧠Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek.♥
  YASEMİN EDA ATASEVER

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32261
  yasemin eda
  Katılımcı

  Sesin Soğurulması
  Ses dalgalarının çarptıkları ortamda enerjilerini kaybetmelerine,ortamda ilerlemelerinin azalması ya da tamamen durmasına sesin soğurulması denir.Boşluklu,gözenekli ve yumuşak maddeler sesi iyi soğurur.♥
  Ses Yalıtımı
  Gürültü:Hoşa gitmeyen,istenmeyen,rahatsız edici ses.
  Gürültünün insan üzerindeki etkileri dörde ayrılır
  1.FİZİKSEL ETKİLERİ:Geçici veya sürekli işitme bozukluklarıdır🔇
  2.FİZYOLOJİK ETKİLERİ:Kan basıncının artması,dolaşım bozuklukları,solunumda hızlanma,kalp atışlarında yavaşlama veya hızlanma ile ani refleksler olarak sayılabilir❤️
  3.PSİKOLOJİK ETKİLERİ:Sinir bozukluğu,korku,rahatsızlık,tedirginlik,yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama olarak sıralanabilir.Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku oluşturabilmektedir.
  4.PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ:Gürültünün iş verimini azaltması,konsantrasyon bozukluğu ve işitilen seslerin anlaşılamaması gibi etkilerdir.♥
  AKUSTİK:Sesin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.♥
  YASEMİN EDA ATASEVER

  • Bu yanıt 6 ay 1 hafta önce önce yasemin eda tarafından değiştirildi.
  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32071
  yasemin eda
  Katılımcı

  Bazı canlılar ses yansımasını kullanır. EKOLOKASYON,gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki engel,canlı ya da maddelerin yerlerinin belirlenmesidir.Bu olaya örnek olarak yarasa ve yunus canlıları örnek olarak verilebilir.Gemilerdeki SONAR adlı cihazlar denizaltılarının yerlerini,derinliklerini yada balık sürülerinin yerini tespit eder.Ses yansıması ilkesine göre çalışan ULTRASON cihazlarından tıbbi görüntüleme amacı ile yararlanılır.Ses dalgalarını bir engele çarpıp geri dönmesine YANKI denir.♥♥♥♥♥♥♥🔊

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32070
  yasemin eda
  Katılımcı

  Sesin Yansıması
  Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine SESİN YANSIMASI denir.Ses SERT ve PÜRÜZSÜZ yüzeylerde daha fazla yansımaya uğrar.PÜRÜZLÜ ve YUMUŞAK yüzeyler sesi iyi yansıtmaz.Boş odada çıkarılan sesler dolu odaya göre daha şiddetli duyulur.Çünkü boş odada ses dalgalarının bir kısmı odanın duvarlarına çarparak yansır.Bu yansıma tıpkı bir topun duvara çarpıp geri gelmesi gibidir.

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #32068
  yasemin eda
  Katılımcı

  Farklı cisimlerle üretilen sesler de farklıdır.Örneğin bir orkestradaki her müzik aleti farklı ses çıkarır.♥
  Sesin Sürati
  Yaklaşmakta olan bir trenin sesini hava ortamında duymadan önce raylardaki titreşimden hissedebiliriz. Bu durumun sebebi sesin katılarda daha hızlı yayılmasıdır.Sıcaklık arttıkça sesin sürati de artar.♥
  Işık ve Sesin Sürati
  ⚡Şimşek ve yıldırım esnasında oluşan patlamaya benzer yüksek sese GÖK GÜRÜLTÜSÜ DENİR.Şimşek çarptıktan sonra gök gürültüsünü bir süre sonra duyarız.Bunun sebebi ışığın sese göre daha hızlı olmasıdır.♥
  Ses Enerjisi
  SES BİR ENERJİ TÜRÜDÜR.Madde tanecikleri,ses enerjisini birbirine aktararak sesin yayılmasını sağlar.Opera sanatçılarının tiz sesiyle bardağı kırması,böbrek taşlarını kırılmasında ses kullanılır.♥

  yanıtla: *FEN GÜNLÜĞÜM* #31597
  yasemin eda
  Katılımcı

  SES VE ÖZELLİKLERİ
  Sesin Yayılması
  SES maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.Ses durgun bir taşın suyun üstünde oluşturduğu dalgalar gibi her yöne doğru yayılır.Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır.Böylece ses yayılmış olur.Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.Maddeni olmadığı ortamlarda sesi iletecek tanecik olmadığı için ses iletilemez.Örneğin ses uzayda yayılmaz.
  Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
  Davulun hava ortamında çıkardığı ses ile su ortamında çıkardığı ses aynı değildir.Benzer şekilde gitar çalınırken hava ortamından gelerek kulağımıza ulaşan ses ile kulağımızı gitar gövdesine dayadığımızda duyduğumuz ses aynı olmaz.
  Ses kaynakları tarafından oluşturulan ses katı,sıvı ya da gaz ortamlarından geçerek bize ulaşır.Maddenin farklı hallerinde tanecikler arası mesafe de farklıdır.Bu durum sesin iletilme hızını da etkiler.Benzer şekilde ortamın değişmesiyle sesin şiddeti de değişir.Aynı ses bazı ortamlarda çok uzun mesafelere iletilebilirken bazı ortamlarda çok kısa mesafelere iletilir.Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir.Mesela bir çalar saati kutuya koyduğumuzdaki ses ile bir poşetin içine koyup kavanozun içine attığımızdaki ses aynı değildir. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)